Calendar

1 septembrie – 31 octombrie 2023

Cadrul didactic care a finalizat diferite forme de organizare a formării continue are obligația de a depune documente suport de certificare, însoțite de o cerere privind evaluarea stadiului de îndeplinire a condiției de formare pentru personalul didactic, la secretariatul unităţii de învăţământ în care este încadrat în anul școlar respectiv

1 - 15 noiembrie 2023

Situația centralizată privind acumularea numărului de credite profesionale transferabile pentru cadrele didactice încadrate în unitatea de învățământ este prezentată de către CMDFCD în consiliul profesoral și validată de consiliul de administrație al unității de învățământ

16 - 30 noiembrie 2023

Situația centralizată privind acumularea numărului de credite profesionale transferabile pentru cadrele didactice încadrate în unitatea de învățământ, este comunicată de către responsabilul CMDFCD Inspectoratului Școlar Județean Bihor (inspectorului școlar pentru dezvoltarea resurselor umane) și Casei Corpului Didactic Bihor (profesorului metodist cu atribuții privind mentoratul pentru dezvoltare profesioanlă)