Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea

Viață, oameni, cărți...

În domeniul dinamic și competitiv al educației, dimensiunea creatoare a personalității fiecărui dascăl se conjugă cu pasiunea și rigoarea cercetării didactice. Atât literatura de ficțiune, cât și cea de strictă specialitate reprezintă cea mai fidelă expresie a efervescenței reflexive, o adevărată oglindă a celor mai subtile teritorii ale gândirii și spiritualității omenești.

În formatul său tradițional, cartea tipărită va rezista în confruntarea cu produsele electronice, deschizând cu generozitate porți spre fascinanta lume a imaginarului, dar și spre infinitele posibilități de inovare pe teme de interes universal. Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea răspunde acestei dorințe legitime de afirmare personală și profesională a cadrelor didactice, susținând publicarea propriilor experiențe de creație.

Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor vă stă la dispoziţie pentru editarea de carte şcolară, culegeri, broşuri, programe.

De asemenea se primesc şi solicitări de reclame legate de învăţământ, şcolarizare, prezentarea unor programe educaţionale, publicaţiile unor edituri.