Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea 

Editura Didactica Militans Casa Corpului Didactic Oradea


Funcționează de la începutul lunii iunie 2001 în conformitate cu Ordinul Ministerului Educaţiei și Cercetării, nr. 4583 din 21.09.1998, prin care Casele Corpului Didactic sunt autorizate să înfiinţeze centre de multiplicare sau edituri proprii, în scopul asigurării de materiale solicitate de procesul de învăţământ din şcoli şi licee.

Activitatea editorială se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor reglementări:


Editura noastră oferă următoarele servicii:


La solicitarea autorului, editura face demersuri pentru obţinerea codului ISBN (Numerotarea Internaţională Standardizată) şi a descrierii CIP, ambele furnizate de Biblioteca Naţională a României. Alegerea tipografiei sau executarea lucrării nu intră în atribuțiile editurii, acestea rămânând exclusiv în sarcina autorului.

Editura are un profil pedagogic și se adresează cadrelor didactice care doresc să publice atât în limba română, cât și în limba maghiară. Editura oferă un spațiu al schimbului de idei în domeniul științelor educației și culturii, în primul rând cadrelor didactice care au posibilitatea de a publica fie articole în revista Didactica Militans - Revista Casei Corpului Didactic Bihor, fie lucrări în volum. Volumul poate cuprinde comunicări științifice editate în urma sesiunilor de comunicări organizate de Casa Corpului Didactic Bihor.

Totodată, sunt binevenite volume de autor, teze de doctorat, lucrări de gradul I și alte materiale științifice care intră în sfera de interes a cadrelor didactice: culegeri, broșuri, programe educaționale.

Tipografii din Bihor