Biblioteca

Codul unic de identificare ISIL (Identificatorul Standard Internațional pentru Biblioteci și Organizații Conexe) RO-BH-049

Orar cu publicul:

Luni -Vineri: 12.00-14.00

Motto:

„O bibliotecă este un paradis cu lumea pusă pe raft.”

Nicolae Dabija

Biblioteca Casei Corpului Didactic îndeplineşte funcţia de informare şi documentare pentru cadrele didactice și didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar din municipiu Oradea și judeţul Bihor, dispunând de un fond de carte alcătuit din peste 26.000 de volume, din care 20 % cu conţinut psihopedagogic şi metodic: didactică, pedagogie generală, psihologie, psihopedagogie specială, evaluare, management educațional etc.

Biblioteca dispune de un depozit de carte și o sală de lectură cu 10 locuri, având două calculatoare conectate la Internet pentru utilizatori.

Biblioteca Casei Corpului Didactic a Județului Bihor oferă următoarele servicii:

  • împrumut de carte la domiciliu şi la sala de lectură;

  • activitatea de informare şi documentare pentru personalul din învăţământul preuniversitar;

  • punerea la dispoziţia cadrelor didactice a programelor de perfecţionare la toate specialităţile;

  • organizarea de activităţi metodice, cultural-științifice destinate bibliotecarilor școlari din județ;

  • îndrumarea și coordonarea metodologică a bibliotecarilor şcolari din judeţ. Ca for metodologic al bibliotecilor şcolare, Biblioteca C.C.D. asigură acestora asistenţă de specialitate în domeniul biblioteconomiei şi informării documentare şi sprijină perfecţionarea continuă a bibliotecarilor şcolari.


Evenimente: