Biblioteca

Codul unic de identificare ISIL (Identificatorul Standard Internațional pentru Biblioteci și Organizații Conexe) RO-BH-049 

Program bibliotecă

Luni - Joi: 08.00-16.30

Vineri: 08.00-14.00

Program cu cititorii

Luni - Miercuri: 09.00-15.30

Vineri: 09.00-13.00

Program de eliberare a atestatelor

Luni - Miercuri: 14.00-16.00

Vineri: 11.00-13.00

Zi metodică de îndrumare a bibliotecarilor școlari din teritoriu

Joi: 08.00-16.30

Motto:

„O bibliotecă este un paradis cu lumea pusă pe raft.”

 Nicolae Dabija

  

Biblioteca Casei Corpului Didactic  îndeplineşte funcţia de informare şi documentare pentru cadrele didactice și didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar din municipiu Oradea și judeţul Bihor, dispunând de un fond de carte alcătuit din peste 26.000 de volume, din care 20 % cu conţinut psihopedagogic şi metodic: didactică, pedagogie generală, psihologie, psihopedagogie specială, evaluare, management educațional etc.

Biblioteca dispune de un depozit de carte și o sală de lectură cu 10 locuri, având două calculatoare conectate la Internet pentru utilizatori.

Biblioteca Casei Corpului Didactic a Județului Bihor oferă următoarele servicii: