Casa Corpului Didactic a Județului Bihor

Obiectiv

  CASELE CORPULUI DIDACTIC s-au  înființat prin Ordinul Ministrului Învățământului din anul 1969 în fiecare centru de județ și în municipiul București. Casa Corpului Didactic Bihor a luat ființă în 15 ianuarie 1972 și a fost desființată la 1 noiembrie 1986.

Prin Ordinul nr. 9867/1990 al Ministrului Învățământului, Casele Corpului Didactic au fost reînființate. Ele sunt instituții cu personalitate juridică, cu sediu, patrimoniu, siglă şi sigiliu, subordonate metodologic Direcţiei Generale Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, şi au ca obiectiv principal organizarea activităţilor de formare continuă şi a activităţilor cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural pentru personalul din învățământul preuniversitar.


Formarea continuă

Modalități de realizare a procesului de formare continuă:

Misiunea

Casa Corpului Didactic a Județului Bihor promovează inovaţia şi reforma în educaţie, asigură cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei (OMECTS 5554 din 07.10.2011/art.7). 

Viziunea

Casa Corpului Didactic a Județului Bihor este un centru activ de formare, resurse și consultanță pentru angajaţii din învăţământul preuniversitar bihorean, orientat spre inovație și expertiză profesională și spre integrare în spațiul european al învățării pe tot parcursul vieții. 

© 2024 - Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor - Toate drepturile rezervate