Noutăți

Casa Corpului Didactic a Județului Bihor, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Bihor, vă invită să luați parte la activitatea „Ingeniozitate în educația timpurie”, organizată cu prilejul Zilei mondiale a educației, sărbătorită anual la data de 05 Octombrie.

Calendarul activităților:

 • 23 septembrie -1 octombrie, cadrele didactice din învățământul preșcolar vor transmite pe adresa de email lucia.balaj@ccdbihor.ro, prezentarea activității propuse, (completând fișa de prezentare din atașament), însoțită de un material (la alegere: fișier cu fotografii, prezentare PowerPoint, înregistrare, etc. cu respectarea prevederilor legislative în vigoare); lucrările trimise vor fi încărcate ulterior pe site-ul CCD Bihor, pentru a putea fi vizualizate și votate de cadrele didactice, linkul pentru votare va fi transmis ulterior;

 • 2-4 octombrie 2020,(având ca termen limită data de 04.10. 2020, ora 21.00) votarea activităților propuse, utilizând linkul transmis și disponibil pe site-ul CCD Bihor, în intervalul menționat, ținând cont de următoarele criterii:

Ø Originalitate și creativitate, ingeniozitate;

Ø Aplicabilitate la grupă (ușurința cu care poate fi transferată într-un nou cadru educațional);

Ø Utilitate la grupa de copii (abilitățile și competențele vizate);

Ø Atractivitate (capacitatea de a-i motiva pe copii să participe);

Ø Complexitate (varietatea metodelor, tehnicilor și mijloacelor didactice utilizate);

 • 5 octombrie 2020, în intervalul orar 14.00 -16.00, desfășurarea mesei rotunde în cadrul căreia vor fi prezentate activitățile cu cele mai multe voturi și festivitatea de premiere a acestora în Sala festivă a Liceului de Arte Oradea. Vor participa toate cadrele didactice care au propus activități și care au obținut voturi. Toți participanții vor primi adeverințe de participare de la CCD Bihor/ISJ Bihor. Primele trei activități clasate (conform voturilor acordate) vor primi diplomă pentru cea mai ingenioasă activitate;

 • 5 octombrie 2020, începând cu ora 18.00, va avea loc Gala învățământului preșcolar bihorean în cadrul căreia vor fi omagiate cadre didactice din învățământul preșcolar bihorean, care au fost/sunt recunoscute pentru contribuția de excepție adusă la ridicarea prestigiului acestui segment de învățământ, în comunitate.

Pentru relații suplimentare:

1. Prof. Bara Georgeta, inspector școlar de ed. timpurie, Tel. 0745506017, 0731831412; Email: georgeta_bara@yahoo.com, georgeta.bara@isjbihor.ro;

2. Prof. Lucia Balaj, Tel. 0751187387, Email: lucia.balaj@ccdbihor.ro.

Vă aducem la cunoștință că miercuri, 30 septembrie 2020, ora 13:00, vor avea loc Consfătuirile Profesorilor Documentariști din județul Bihor. Activitatea se va desfășura în sala de ședințe a Inspectoratului Școlar Județean Bihor, cu respectarea normelor de siguranță în vigoare.

Ordinea de zi:

 • organizarea și desfășurarea activității profesorilor documentariști în condițiile impuse de pandemia de COVID-19, cu respectarea legislației specifice în vigoare;

 • întocmirea Proiectului anual de activitate și a Planului semestrial de activitate, în conformitate cu OMECTS nr.5556 din 7 octombrie 2011, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare;

 • oportunități de formare în domeniul predării on-line pentru profesorii documentariști.

În vederea organizării eficiente a activității și a respectării normelor de siguranță în vigoare, vă rugăm sa confirmați primirea adresei și prezența profesorului documentarist din instituția dumneavoastră, pe adresa florina.szabo@ccdbihor.ro, până la data de 25 septembrie 2020, ora 12.00.

Pentru detalii suplimentare: prof. Szabo Florina, florina.szabo@ccdbihor.ro, tel. 0771 149 251.

Conform adresei nr. 6164/DGIP/11.09.2020, în anul școlar 2020/2021 activitățile de formare continuă pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar, din cadrul programelor de formare continuă acreditate, nu se vor desfășura în regim față-în-față , ci exclusiv online, sub forma de webinar.

Vă aducem la cunoștință că, în perioada octombrie – decembrie 2020, Casa Corpului Didactic a Județului Bihor va derula programul de formare acreditat Engleza pas cu pas. Dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză.

 • Programul are 22 de credite profesionale transferabile și costă 440 lei.

 • Se adresează cadrelor didactice care au altă specialitate decât limba engleză și abordează un nivel mediu al limbii (A2 – B1 CECRL).

 • Sunt disponibile 38 de locuri, care se vor ocupa în ordinea înscrierii.

 • Înscrierea se face accesând linkul forms.gle/ce5V1oEeRDDou766A .

Pentru detalii suplimentare: prof. Florina Szabo, metodist CCD Bihor, florina.szabo@ccdbihor.ro, tel. 0771149251.