Noutăți

Rugăm cadrele didactice care au participat la programe acreditate desfășurate de Casa Corpului Didactic a Județului Bihor să își ridice atestatele de la sediul instituției, Compartimentul Bibliotecă, după cum urmează:

Ø pentru programele acreditate desfășurate până în anul școlar 2018 – 2019 (inclusiv), până în data de 5 martie 2021;

Ø pentru programele acreditate desfășurate în anul școlar 2019 – 2020 (Perspective actuale în abordarea curriculară și Educație pentru sănătate în școala românească), până în data de 31 martie 2021.

Atestatele se eliberează conform următorului program:

Luni – Joi: între orele 1400 – 1600;

Vineri: 1100 – 1300.

Vă aducem la cunoștință că după aceste date (5 martie 2021, respectiv 31 martie 2021), se va percepe taxă de ridicare în valoare de 50 lei, conform hotărârii CA al CCD Bihor din data de 15.10.2020.

Atestatele se pot ridica:

Ø personal, pe baza CI;

Ø pe baza unei împuterniciri simple, semnată de titular/titulari și însoțită de copia CI a acestuia/acestora, în acest caz fiind nevoie de o programare prealabilă utilizând datele de contact de mai jos.

Pentru detalii suplimentare:

bibliotecar, prof. Trofin Mariana, mariana.trofin@ccdbihor.ro, tel. 0731023038.

Urmare adresei nr. 17/25.01.2021 a ECDL ROMÂNIA, privind Campania gratuita pentru profesori —ECDL Pedagogie digitală, vă comunicăm, informațiile transmise la Ministerul Educației:

 • în contextul actual, al necesității dezvoltării competentelor digitale ale cadrelor didactice care susțin activități în mediul online, ECDL ROMANIA continuă campania Teach Smart și a introdus în Romania modulul ECDL Pedagogie digitală, recunoscut internațional;

 • modulul ECDL Pedagogie digitală stabilte conceptele esențiale și competențele referitoare la utilizarea eficientă din punct de vedere pedagogic a tehnologiei online- în vederea susținerii și îmbunătățirii procesului de predare, învățare, evaluare la clasă;

 • ECDL oferă profesorilor din învățământul preuniversitar oportunitatea de a-și afla gratuit nivelul de predare, învățare și evaluare prin tehnologia digitală asigură pretestarea a 10.000 de profesori în domeniul competente digitale;

 • în cadrul acestei campanii, derulate de ECDL ROMANIA, se va crea o rețea de profesori, care să poată să susțină să dezvolte mai departe acest tip de competente, prin formarea, testarea certificarea gratuită, la standarde internaționale, a peste 60 de cadre didactice, din întreaga țară;

 • începând cu data de 25 ianuarie 2021, a fost inițiată pregătirea și certificarea cadrelor didactice.

Informații suplimentare pot fi solicitate la persoana de contact, doamna Irinuca Văduva, adresă de e-mail: office@ecdl.ro, tel.0213 169 922.


Vă aducem la cunoștință că, în perioada martie – iunie 2021, Casa Corpului Didactic a Județului Bihor va derula programul de formare acreditat Educație în școală pentru toți.

- Programul are 25 de credite profesionale transferabile, 100 de ore (din care 53 se vor desfășura sub forma online meeting, 47 sub formă de aplicații online) și costă 400 de lei.

- Se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

- Activitățile de formare se vor desfășura exclusiv online.

- Sunt disponibile 70 de locuri, care se vor ocupa în ordinea înscrierii.

- Înscrierea se face accesând linkul https://forms.gle/NrVfSzNhbPMMoMWPA.

Pentru detalii suplimentare: prof. Luca Denisa, metodist CCD Bihor, denisa.luca@ccdbihor.ro, tel. 0771272189 (interval orar: de luni pana joi între orele 11-16.30, vineri între orele 9-13.30).

Vă aducem la cunoștință că, în perioada martie – iunie 2021, Casa Corpului Didactic a Județului Bihor va derula programul de formare acreditat Management performant în instituțiile de învățământ preuniversitar.

- Programul are 30 de credite profesionale transferabile, 120 de ore (din care 60 se vor desfășura sub forma online meeting, 60 sub formă de aplicații online) și costă 500 de lei.

- Se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

- Activitățile de formare se vor desfășura exclusiv online.

- Sunt disponibile 70 de locuri, care se vor ocupa în ordinea înscrierii.

- Înscrierea se face accesând linkul https://forms.gle/YEXm3SujxxTzSYzA7.

Pentru detalii suplimentare: prof. Florina Szabo, metodist CCD Bihor, florina.szabo@ccdbihor.ro, tel. 0771149251 (interval orar: de luni pana joi între orele 11-16.30, vineri între orele 9-13.30).

Vă aducem la cunoștință că, în perioada martie – mai 2021, Casa Corpului Didactic a Județului Bihor va derula programul de formare acreditat Engleza pas cu pas. Dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză.

- Programul are 22 de credite profesionale transferabile și costă 350 lei.

- Se adresează cadrelor didactice care au altă specialitate decât limba engleză și abordează un nivel mediu al limbii (A2 – B1 CECRL).

- Activitățile de formare se vor desfășura exclusiv online.

- Sunt disponibile 70 de locuri, care se vor ocupa în ordinea înscrierii (persoanele care s-au înscris deja NU se vor mai înscrie, acestea ocupând deja primele locuri pe listă, beneficiind de aceeași taxă de 350 lei).

- Înscrierea se face accesând linkul https://forms.gle/6yuh2bYYUQdvcMFB9.

Pentru detalii suplimentare: prof. Florina Szabo, metodist CCD Bihor, florina.szabo@ccdbihor.ro, tel. 0771149251 (interval orar: de luni pana joi între orele 11.00-16.30, vineri între orele 9.00-13.30).

Prin prezenta, rugăm cadrele didactice care au participat la programe acreditate desfășurate de Casa Corpului Didactic a Județului Bihor în anii precedenți, să își ridice atestatele de la sediul instituției, Compartimentul Bibliotecă, până în data de 5 februarie 2021, conform următorului program:

Luni – Joi: între orele 1400 – 1600;

Vineri: 1100 - 1300.

Vă aducem la cunoștință că după această dată (5 februarie 2021), se va percepe taxă de ridicare în valoare de 50 lei, conform hotărârii CA al CCD Bihor din data de 15.10.2020.

Atestatele se pot ridica personal, pe baza CI, sau pe baza unei împuterniciri simple, semnată de titular/titulari și însoțită de copia CI a acestuia/acestora.

Menționăm că se eliberează atestatele pentru următoarele programe de formare acreditate:

„Școala fără droguri”: mai – iunie 2016, februarie – aprilie 2017, aprilie – iunie 2017, mai – iunie 2018, octombrie – noiembrie 2018, noiembrie – decembrie 2018;

„ProPaideia. Educație permanentă în contextul social actual”: mai 2009-aprilie 2010, aprilie – iunie 2016, noiembrie 2017 – ianuarie 2018, februarie – martie 2018, octombrie – noiembrie 2018, noiembrie – decembrie 2018;

„Parteneriat educațional școală-comunitate”: ianuarie-februarie 2009, iunie – iulie 2016, februarie – martie 2017, aprilie – mai 2017, iunie – iulie 2017, noiembrie – decembrie 2017, februarie 2018, octombrie – noiembrie 2018, noiembrie – decembrie 2018, ianuarie 2019 ;

„Expert în evaluarea cadrelor didactice”: octombrie 2016 – ianuarie 2017, noiembrie 2017 – ianuarie 2018;

„Comunicare eficientă în mediul educațional”: octombrie – noiembrie 2016, ianuarie – februarie 2017, noiembrie 2017 – ianuarie 2018, ianuarie – februarie 2018, martie 2018, aprilie – mai 2018, noiembrie – decembrie 2018;

„Managementul clasei de elevi. Gestionarea situațiilor de criză”: noiembrie 2016 – ianuarie 2017, aprilie – mai 2018 septembrie 2018;

„Formarea competențelor IT”: decembrie 2016 – februarie 2017, martie – mai 2017, mai – iulie 2018, februarie – mai 2019, aprilie – mai 2019;

„Conducerea, îndrumarea și controlul în procesul instructiv-educativ”: februarie – aprilie 2017, aprilie – iunie 2018;

„Metode interactive de predare-învățare”: februarie – aprilie 2017, aprilie – mai 2017, martie – mai 2018, aprilie – mai 2019;

„Predarea – învățarea limbii franceze printr-un demers comunicativ – acțional”: mai – iunie 2017;

„O șansă pentru fiecare. Educația grupurilor dezavantajate”: decembrie – ianuarie 2018, mai – iunie 2018;

„Perspective actuale în abordarea curriculară”: aprilie – iunie 2018;

„Educație pentru sănătate în școala românească”: aprilie – iunie 2018;

„Consiliere și orientare în mediul școlar”: iunie – iulie 2018, iulie – august 2019;

„Engleza pas cu pas”: mai – iunie 2018, martie – aprilie 2019, aprilie – iunie 2019;

„O școală pentru toți”: ianuarie-iunie 2008, martie 2010-mai 2011;

„Noile Educații”: februarie-iunie 2009, iunie 2010-mai 2011;

„Democrație participativă. Proiectul Cetățeanul”: ianuarie-iunie 2009;

„Dascălul, profesie, meserie, artă”: martie 2004-martie 2006, mai 2009-aprilie 2010;

„Tinerii împotriva violenței”: iunie 2011-septembrie 2010;

„Vorbirea cu sprijinul semnelor”: octombrie 2010-mai 2011;

„Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare pentru formarea competențelor cheie la școlarii din clasele I-IV-program de formare continuă de tip „blended learning” pentru cadrele didactice din învățământul primar: august-decembrie 2012, iulie-octombrie 2013;

„Educatori pentru societatea cunoașterii”: noiembrie 2011-ianuarie 2012;

„Dezvoltarea competențelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE): septembrie-noiembrie 2008, octombrie-iunie 2009.


Pentru detalii suplimentare:

- bibliotecar, prof. Trofin Mariana, mariana.trofin@ccdbihor.ro, tel. 0731023038.

Vă aducem la cunoștință că, în perioada decembrie 2020 – ianuarie 2021, Casa Corpului Didactic a Județului Bihor va derula programul de formare avizat cu două module: Eficientizarea învățământului online: inițiere în predarea în mediul virtual, respectiv Eficientizarea: învățământului online: utilizarea platformei Office 365. Programul are 20 de ore pe modul și este gratuit. Se adresează tuturor cadrelor didactice care doresc să își dezvolte competențele de predare în mediul online. Sunt disponibile 30 de locuri, care vor fi ocupate în ordinea înscrierii (deoarece programul este similar programului avizat Profesor în era digitală: utilizarea platformei G Suite pentru educație, vor avea prioritate cadrele didactice care nu au beneficiat deja de formare în cadrul acestuia). Înscrierea se face aici.

Pentru detalii suplimentare: prof. Florina Szabo, profesor metodist CCD Bihor, florina.szabo@ccdbihor.ro, tel. 0771149251, în intervalul orar de luni până joi, între orele 12-16.

Vă facem cunoscută oportunitatea de a participa la selecția de experți organizată de către Casa Corpului Didactic Cluj pentru ocuparea unor posturi de formatori și experți resurse educaționale deschise, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327. Detalii privind cele două selecții se găsesc aici: selecție experți RED, selecție formatori.

Vă aducem la cunoștință că, în perioada 06.11.2020-07.11.2020 și 13.11.2020-14.11.2020, Casa Corpului Didactic a Județului Bihor va derula programul de formare avizat ”Consiliere educațională”. Programul are 20 de ore și este gratuit. Se adresează cadrelor didactice care nu au parcurs acest program de formare (inclusiv celor care desfășoară activitate de diriginte fără a avea respectiva adeverință). Sunt disponibile 25 de locuri pentru formarea în limba română; locurile vor fi ocupate în ordinea înscrierii. Înscrierea se face accesând linkul forms.gle/mjJUpuBahe7wFrxM6. Pentru detalii suplimentare: formare în limba română: prof. Denisa Luca, profesor metodist CCD Bihor, denisa.luca@ccdbihor.ro, tel. 0771 272 189, în intervalul orar de luni până joi, orele 12-16.

Casa Corpului Didactic a Județului Bihor, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Bihor, vă invită să luați parte la activitatea „Ingeniozitate în educația timpurie”, organizată cu prilejul Zilei mondiale a educației, sărbătorită anual la data de 05 Octombrie.

Calendarul activităților:

 • 23 septembrie -1 octombrie, cadrele didactice din învățământul preșcolar vor transmite pe adresa de email lucia.balaj@ccdbihor.ro, prezentarea activității propuse, (completând fișa de prezentare din atașament), însoțită de un material (la alegere: fișier cu fotografii, prezentare PowerPoint, înregistrare, etc. cu respectarea prevederilor legislative în vigoare); lucrările trimise vor fi încărcate ulterior pe site-ul CCD Bihor, pentru a putea fi vizualizate și votate de cadrele didactice, linkul pentru votare va fi transmis ulterior;

 • 2-4 octombrie 2020,(având ca termen limită data de 04.10. 2020, ora 21.00) votarea activităților propuse, utilizând linkul transmis și disponibil pe site-ul CCD Bihor, în intervalul menționat, ținând cont de următoarele criterii:

Ø Originalitate și creativitate, ingeniozitate;

Ø Aplicabilitate la grupă (ușurința cu care poate fi transferată într-un nou cadru educațional);

Ø Utilitate la grupa de copii (abilitățile și competențele vizate);

Ø Atractivitate (capacitatea de a-i motiva pe copii să participe);

Ø Complexitate (varietatea metodelor, tehnicilor și mijloacelor didactice utilizate);

 • 5 octombrie 2020, în intervalul orar 14.00 -16.00, desfășurarea mesei rotunde în cadrul căreia vor fi prezentate activitățile cu cele mai multe voturi și festivitatea de premiere a acestora în Sala festivă a Liceului de Arte Oradea. Vor participa toate cadrele didactice care au propus activități și care au obținut voturi. Toți participanții vor primi adeverințe de participare de la CCD Bihor/ISJ Bihor. Primele trei activități clasate (conform voturilor acordate) vor primi diplomă pentru cea mai ingenioasă activitate;

 • 5 octombrie 2020, începând cu ora 18.00, va avea loc Gala învățământului preșcolar bihorean în cadrul căreia vor fi omagiate cadre didactice din învățământul preșcolar bihorean, care au fost/sunt recunoscute pentru contribuția de excepție adusă la ridicarea prestigiului acestui segment de învățământ, în comunitate.

Pentru relații suplimentare:

1. Prof. Bara Georgeta, inspector școlar de ed. timpurie, Tel. 0745506017, 0731831412; Email: georgeta_bara@yahoo.com, georgeta.bara@isjbihor.ro;

2. Prof. Lucia Balaj, Tel. 0751187387, Email: lucia.balaj@ccdbihor.ro.

Vă aducem la cunoștință că miercuri, 30 septembrie 2020, ora 13:00, vor avea loc Consfătuirile Profesorilor Documentariști din județul Bihor. Activitatea se va desfășura în sala de ședințe a Inspectoratului Școlar Județean Bihor, cu respectarea normelor de siguranță în vigoare.

Ordinea de zi:

 • organizarea și desfășurarea activității profesorilor documentariști în condițiile impuse de pandemia de COVID-19, cu respectarea legislației specifice în vigoare;

 • întocmirea Proiectului anual de activitate și a Planului semestrial de activitate, în conformitate cu OMECTS nr.5556 din 7 octombrie 2011, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare;

 • oportunități de formare în domeniul predării on-line pentru profesorii documentariști.

În vederea organizării eficiente a activității și a respectării normelor de siguranță în vigoare, vă rugăm sa confirmați primirea adresei și prezența profesorului documentarist din instituția dumneavoastră, pe adresa florina.szabo@ccdbihor.ro, până la data de 25 septembrie 2020, ora 12.00.

Pentru detalii suplimentare: prof. Szabo Florina, florina.szabo@ccdbihor.ro, tel. 0771 149 251.

Conform adresei nr. 6164/DGIP/11.09.2020, în anul școlar 2020/2021 activitățile de formare continuă pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar, din cadrul programelor de formare continuă acreditate, nu se vor desfășura în regim față-în-față , ci exclusiv online, sub forma de webinar.

Vă aducem la cunoștință că, în perioada octombrie – decembrie 2020, Casa Corpului Didactic a Județului Bihor va derula programul de formare acreditat Engleza pas cu pas. Dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză.

 • Programul are 22 de credite profesionale transferabile și costă 440 lei.

 • Se adresează cadrelor didactice care au altă specialitate decât limba engleză și abordează un nivel mediu al limbii (A2 – B1 CECRL).

 • Sunt disponibile 38 de locuri, care se vor ocupa în ordinea înscrierii.

 • Înscrierea se face accesând linkul forms.gle/ce5V1oEeRDDou766A .

Pentru detalii suplimentare: prof. Florina Szabo, metodist CCD Bihor, florina.szabo@ccdbihor.ro, tel. 0771149251.