Noutăți

Vă aducem la cunoștință că, în perioada decembrie 2020 – ianuarie 2021, Casa Corpului Didactic a Județului Bihor va derula programul de formare avizat cu două module: Eficientizarea învățământului online: inițiere în predarea în mediul virtual, respectiv Eficientizarea: învățământului online: utilizarea platformei Office 365. Programul are 20 de ore pe modul și este gratuit. Se adresează tuturor cadrelor didactice care doresc să își dezvolte competențele de predare în mediul online. Sunt disponibile 30 de locuri, care vor fi ocupate în ordinea înscrierii (deoarece programul este similar programului avizat Profesor în era digitală: utilizarea platformei G Suite pentru educație, vor avea prioritate cadrele didactice care nu au beneficiat deja de formare în cadrul acestuia). Înscrierea se face aici.

Pentru detalii suplimentare: prof. Florina Szabo, profesor metodist CCD Bihor, florina.szabo@ccdbihor.ro, tel. 0771149251, în intervalul orar de luni până joi, între orele 12-16.

Vă facem cunoscută oportunitatea de a participa la selecția de experți organizată de către Casa Corpului Didactic Cluj pentru ocuparea unor posturi de formatori și experți resurse educaționale deschise, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327. Detalii privind cele două selecții se găsesc aici: selecție experți RED, selecție formatori.

Vă aducem la cunoștință că, în perioada 06.11.2020-07.11.2020 și 13.11.2020-14.11.2020, Casa Corpului Didactic a Județului Bihor va derula programul de formare avizat ”Consiliere educațională”. Programul are 20 de ore și este gratuit. Se adresează cadrelor didactice care nu au parcurs acest program de formare (inclusiv celor care desfășoară activitate de diriginte fără a avea respectiva adeverință). Sunt disponibile 25 de locuri pentru formarea în limba română; locurile vor fi ocupate în ordinea înscrierii. Înscrierea se face accesând linkul forms.gle/mjJUpuBahe7wFrxM6. Pentru detalii suplimentare: formare în limba română: prof. Denisa Luca, profesor metodist CCD Bihor, denisa.luca@ccdbihor.ro, tel. 0771 272 189, în intervalul orar de luni până joi, orele 12-16.

Casa Corpului Didactic a Județului Bihor, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Bihor, vă invită să luați parte la activitatea „Ingeniozitate în educația timpurie”, organizată cu prilejul Zilei mondiale a educației, sărbătorită anual la data de 05 Octombrie.

Calendarul activităților:

 • 23 septembrie -1 octombrie, cadrele didactice din învățământul preșcolar vor transmite pe adresa de email lucia.balaj@ccdbihor.ro, prezentarea activității propuse, (completând fișa de prezentare din atașament), însoțită de un material (la alegere: fișier cu fotografii, prezentare PowerPoint, înregistrare, etc. cu respectarea prevederilor legislative în vigoare); lucrările trimise vor fi încărcate ulterior pe site-ul CCD Bihor, pentru a putea fi vizualizate și votate de cadrele didactice, linkul pentru votare va fi transmis ulterior;

 • 2-4 octombrie 2020,(având ca termen limită data de 04.10. 2020, ora 21.00) votarea activităților propuse, utilizând linkul transmis și disponibil pe site-ul CCD Bihor, în intervalul menționat, ținând cont de următoarele criterii:

Ø Originalitate și creativitate, ingeniozitate;

Ø Aplicabilitate la grupă (ușurința cu care poate fi transferată într-un nou cadru educațional);

Ø Utilitate la grupa de copii (abilitățile și competențele vizate);

Ø Atractivitate (capacitatea de a-i motiva pe copii să participe);

Ø Complexitate (varietatea metodelor, tehnicilor și mijloacelor didactice utilizate);

 • 5 octombrie 2020, în intervalul orar 14.00 -16.00, desfășurarea mesei rotunde în cadrul căreia vor fi prezentate activitățile cu cele mai multe voturi și festivitatea de premiere a acestora în Sala festivă a Liceului de Arte Oradea. Vor participa toate cadrele didactice care au propus activități și care au obținut voturi. Toți participanții vor primi adeverințe de participare de la CCD Bihor/ISJ Bihor. Primele trei activități clasate (conform voturilor acordate) vor primi diplomă pentru cea mai ingenioasă activitate;

 • 5 octombrie 2020, începând cu ora 18.00, va avea loc Gala învățământului preșcolar bihorean în cadrul căreia vor fi omagiate cadre didactice din învățământul preșcolar bihorean, care au fost/sunt recunoscute pentru contribuția de excepție adusă la ridicarea prestigiului acestui segment de învățământ, în comunitate.

Pentru relații suplimentare:

1. Prof. Bara Georgeta, inspector școlar de ed. timpurie, Tel. 0745506017, 0731831412; Email: georgeta_bara@yahoo.com, georgeta.bara@isjbihor.ro;

2. Prof. Lucia Balaj, Tel. 0751187387, Email: lucia.balaj@ccdbihor.ro.

Vă aducem la cunoștință că miercuri, 30 septembrie 2020, ora 13:00, vor avea loc Consfătuirile Profesorilor Documentariști din județul Bihor. Activitatea se va desfășura în sala de ședințe a Inspectoratului Școlar Județean Bihor, cu respectarea normelor de siguranță în vigoare.

Ordinea de zi:

 • organizarea și desfășurarea activității profesorilor documentariști în condițiile impuse de pandemia de COVID-19, cu respectarea legislației specifice în vigoare;

 • întocmirea Proiectului anual de activitate și a Planului semestrial de activitate, în conformitate cu OMECTS nr.5556 din 7 octombrie 2011, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare;

 • oportunități de formare în domeniul predării on-line pentru profesorii documentariști.

În vederea organizării eficiente a activității și a respectării normelor de siguranță în vigoare, vă rugăm sa confirmați primirea adresei și prezența profesorului documentarist din instituția dumneavoastră, pe adresa florina.szabo@ccdbihor.ro, până la data de 25 septembrie 2020, ora 12.00.

Pentru detalii suplimentare: prof. Szabo Florina, florina.szabo@ccdbihor.ro, tel. 0771 149 251.

Conform adresei nr. 6164/DGIP/11.09.2020, în anul școlar 2020/2021 activitățile de formare continuă pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar, din cadrul programelor de formare continuă acreditate, nu se vor desfășura în regim față-în-față , ci exclusiv online, sub forma de webinar.

Vă aducem la cunoștință că, în perioada octombrie – decembrie 2020, Casa Corpului Didactic a Județului Bihor va derula programul de formare acreditat Engleza pas cu pas. Dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză.

 • Programul are 22 de credite profesionale transferabile și costă 440 lei.

 • Se adresează cadrelor didactice care au altă specialitate decât limba engleză și abordează un nivel mediu al limbii (A2 – B1 CECRL).

 • Sunt disponibile 38 de locuri, care se vor ocupa în ordinea înscrierii.

 • Înscrierea se face accesând linkul forms.gle/ce5V1oEeRDDou766A .

Pentru detalii suplimentare: prof. Florina Szabo, metodist CCD Bihor, florina.szabo@ccdbihor.ro, tel. 0771149251.