CRED

Siglă CRED

cod SMIS 2014+:118327, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, s-a născut din necesitatea cunoașterii în profunzime a valențelor noului Curriculum național de către cadrele didactice care își desfășoară activitatea la nivel primar și gimnazial.