Activități cultural-științifice

MESE ROTUNDE ȘI DEZBATERI

Sărbătorim diversitatea lingvistică

Celebrând Bibliotecile școlare

Sărbătorim multilingvismul. Ziua Limbii Maghiare

Dialog între generații

Diseminare activități din cadrul Programului „Săptămâna verde”

Formarea profesorilor de limba română de dincolo de granițele țării

WORKSHOPURI

Ziua Educației Bihorene

Strategii și modalități de incluziune a copiilor cu CES în educația timpurie

Provocări și inovații în educația timpurie și învățământul nonformal 

Grădinița - provocări contemporane

Strategii și modalități de incluziune a copiilor cu CES în educația timpurie

CONFERINȚE 

Ingeniozitate în educația timpurie

SESIUNI DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE 

SIMPOZIOANE 

Simpozion județean: Bibliotecarii și carțile la ceas aniversar

 Pedagogia problematizării în educația lumii contemporane – ediția a XIV-a

Calitatea vieții în ora de Consiliere și dezvoltare personală

Simpozion Naţional  ,,Roman Ciorogariu - spirit european”, ediţia a VII-a

ŞCOLI DE VARĂ 

Neurodiversitatea: predarea și evaluarea utilizând punctele forte ale elevilor (Neurodiversity: Assessing and teaching using students strengths)

Dincolo de elementele de bază ale învățării prin cooperare: abilități de predare pentru viață (Beyond the basics of Cooperative Learning: teaching skills for life)