Informații de interes public

Persoana cu atribuţii în aplicarea Legii Nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public: Stanciu Simona

e-mail: simona.stanciu@ccdbihor.ro

Formular de solicitare în baza Legii 544/2001

Rapoarte de aplicare a Legii 544/2001 

Transparență decizională

Buget

Bilanțuri contabile

Plan anual de achiziții publice

Raport anual de activitate