Centrele de documentare și informare (CDI)

Centrele de documentare și informare (CDI)

Centrele de Documentare și Informare sunt structuri infodocumentare moderne, centre de resurse pluridisciplinare și multimedia, care oferă beneficiarilor (elevi, cadre didactice, părinți, membri ai comunității locale) spații de formare, comunicare, informare și de exploatare a fondului documentar și a tehnologiilor informației și comunicării în educație, un loc de cultură, deschidere, întâlnire și integrare (art.6/ OMECTS 5556/7.10.2011).

Cadrul legislativ

Activitatea Centrelor de Documentare și Informare este reglementată prin OMECTS 5556/7.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare.

Misiunea CDI

Conform art.8/5556/7.10.2011, centrele de documentare și informare au drept misiune:

Funcțiile CDI 

Conform art.9/5556/7.10.2011, centrele de documentare și informare au următoarele funcții:

Atribuțiile Casei Corpului Didactic în activitatea CDI  

Conform OMECTS 5556/7.10.2011, Casele Corpului Didactic au următoarele atribuții în ceea ce privește activitatea CDI:

Documente CDI

Conform OMECTS 5556/7.10.2011, art.35, activitatea CDI se desfășoară pe baza următoarelor documente:

Conform OMECTS 5556/7.10.2011, 38, activitatea CDI se desfășoară în baza unui:

Centre de documentare și informare în județul Bihor 

În județul Bihor sunt în prezent 28 de centre de documentare și informare, care funcționează în următoarele instituții de învățământ preuniversitar: