Centrele de documentare și informare (CDI)

Centrele de documentare și informare (CDI)

Centrele de Documentare și Informare sunt structuri infodocumentare moderne, centre de resurse pluridisciplinare și multimedia, care oferă beneficiarilor (elevi, cadre didactice, părinți, membri ai comunității locale) spații de formare, comunicare, informare și de exploatare a fondului documentar și a tehnologiilor informației și comunicării în educație, un loc de cultură, deschidere, întâlnire și integrare (art.6/ OMECTS 5556/7.10.2011).

Cadrul legislativ

Activitatea Centrelor de Documentare și Informare este reglementată prin OMECTS 5556/7.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare.

Misiunea CDI

Conform art.8/5556/7.10.2011, centrele de documentare și informare au drept misiune:

 • formarea și dezvoltarea unei culturi informaționale;

 • participarea la asigurarea egalității de șanse în ceea ce privește accesul la informație și documentație actuală al elevilor proveniți din medii culturale, economice și sociale diferite prin activități formale, nonformale și informale;

 • dezvoltarea competențelor elevilor în domeniul infodocumentar;

 • dezvoltarea și implementarea unei politici documentare locale;

 • susținerea implementării politicilor educaționale pe niveluri de studii, profiluri, specializări;

 • contribuirea la realizarea obiectivelor prevăzute în procesul de reformă a învățământului.

Funcțiile CDI

Conform art.9/5556/7.10.2011, centrele de documentare și informare au următoarele funcții:

 • de primire a beneficiarilor;

 • de informare generală;

 • pedagogică;

 • de orientare școlară și profesională;

 • culturală;

 • de comunicare;

 • tehnică;

 • recreativă.

Atribuțiile Casei Corpului Didactic în activitatea CDI

Conform OMECTS 5556/7.10.2011, Casele Corpului Didactic au următoarele atribuții în ceea ce privește activitatea CDI:

 • CDI se înființează prin decizie a directorului casei corpului didactic, în învățământul de stat sau particular, pe baza criteriilor de eligibilitate stabilite de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, la propunerea directorului unității de învățământ cu personalitate juridică sau a consiliului director al consorțiului școlar, cu avizul inspectorului școlar general (art.8, al.4/5556/7.10.2011);

 • CDI sunt coordonate metodologic, la nivel județean, de către casele corpului didactic, iar la nivel central de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, prin Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară (art.10, al.3/5556/7.10.2011);

 • casa corpului didactic informează periodic Ministerul Educației Cercetării, Tineretului și Sportului cu privire la dezvoltarea rețelei CDI la nivel județean (art.10, al.6/5556/7.10.2011);

 • casa corpului didactic coordonează metodologic activitatea CDI și a profesorilor documentariști prin profesorii metodiști din casa corpului didactic și formatorii naționali din proiectul ”Educație pentru informație” (art.28, al.2/5556/7.10.2011);

 • dezvoltarea rețelei CDI, monitorizarea și evaluarea activității CDI se realizează de către casa corpului didactic (art.28, al.3/5556/7.10.2011);

 • constituirea și organizarea activității de cerc pedagogic se realizează de casa corpului didactic, care va desemna un responsabil la nivel județean. Activitatea de cerc pedagogic se va organiza în colaborare cu inspectoratul școlar județean, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București (art.23/5556/7.10.2011).

Documente CDI

Conform OMECTS 5556/7.10.2011, art.35, activitatea CDI se desfășoară pe baza următoarelor documente:

Conform OMECTS 5556/7.10.2011, 38, activitatea CDI se desfășoară în baza unui:

 • orar de funcționare;

 • regulament de funcționare internă.

Centre de documentare și informare în județul Bihor

În județul Bihor sunt în prezent 28 de centre de documentare și informare, care funcționează în următoarele instituții de învățământ preuniversitar:

 • Colegiul Național ”Iosif Vulcan” Oradea;

 • Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Oradea;

 • Colegiul Tehnic ”Alexandru Roman” Aleșd;

 • Colegiul Tehnic nr.1 ”Vadu Crișului”;

 • Grădinița cu Program Prelungit nr.52 Oradea;

 • Liceul Tehnologic nr.1 Dobrești;

 • Liceul Tehnologic nr.1 Suplacu de Barcău;

 • Liceul Tehnologic nr.1 Șuncuiuș;

 • Liceul Teoretic ”Gabriel Țepelea” Borod;

 • Liceul Teoretic nr.1 Bratca;

 • Liceul Tehnologic ”Szalárdi János” Sălard;

 • Liceul Teoretic ”Petőfi Sándor” Săcueni;

 • Liceul Teoretic ”Nicolae Jiga” Tinca;

 • Școala Gimnazială ”Miron Pompiliu” Ștei;

 • Școala Gimnazială nr.1 Nucet;

 • Școala Gimnazială nr.1 Buntești

 • Școala Gimnazială ”Nicolae Bogdan” Vașcău;

 • Școala Gimnazială nr.1 Balc;

 • Școala Gimnazială nr.1 Haieu;

 • Școala Gimnazială nr.1 Sântandrei;

 • Școala Gimnazială nr.1 Tărian;

 • Școala Gimnazială nr.1 Brusturi;

 • Școala Gimnazială nr.1 Mihai Bravu;

 • Școala Gimnazială ”Jakó Zsigmond” Roșiori;

 • Școala Gimnazială ”Kazinczy Ferenc” Șimian;

 • Școala Gimnazială ”Zelk Zoltán” Valea lui Mihai;

 • Școala Gimnazială nr.1 Tileagd;

 • Școala Gimnazială ”Iosif Vulcan” Holod.