CASELE CORPULUI DIDACTIC s-au  înființat prin Ordinul Ministrului Învățământului din anul 1969 în fiecare centru de județ și în municipiul București. Casa Corpului Didactic Oradea a luat ființă în 15 ianuarie 1972 și a fost desființată la 1 noiembrie 1986.

Prin Ordinul nr. 9867/1990 al Ministrului Învățământului, Casele Corpului Didactic au fost reînființate. Ele sunt instituții cu personalitate juridică, cu sediu, patrimoniu, siglă şi sigiliu, subordonate metodologic Direcţiei Generale Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, şi au ca obiectiv principal organizarea activităţilor de formare continuă şi a activităţilor cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural pentru personalul din învățământul preuniversitar.


Formarea continuă se derulează, în această perioadă, ca proces complex, cu rolul de facilitare a transferului demersului didactic din planul clasic, față-în-față, în cel hibrid - blended learning, rol a cărei importanța este subliniată de toate documentele europene referitoare la educație.

Rolul CCD a fost adaptat contextului pandemic, incluzând și componenta de facilitare a formării, aspect reglementat prin ordin de ministru. Aceasta se bazează pe egalitate de șanse și sustenabilitate, în vederea dezvoltării competenței didactice și a abilităților digitale pentru un proces optim de predare-învățare-evaluare în unitățile de învățământ din România.

Modalități de realizare a procesului de formare continuă:
formarea prin programe avizate, organizate și desfășurate de către CCD, la nivel regional/local
formarea prin programe acreditate, furnizate de CCD/universități/ONG-uri/parteneri sociali;
formarea prin programe speciale, naționale sau internaționale, pentru care se aplică proceduri specifice de recunoaștere și echivalare a competențelor dobândite în credite profesionale transferabile;
formarea prin surse alternative, inclusiv prin resurse deschise (RED).

Ultimele Noutati


20 martie 2023

Atestate – programe formare acreditate

Rugăm cadrele didactice care au participat la următoarele programe acreditat desfășurate în anul școlar 2021 – 2022: Consiliere și orientare în mediul școlar, octombrie 2021 – […]
1 martie 2023

SIMPOZION JUDEȚEAN CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ

Casa Corpului Didactic a Județului Bihor și Facultatea de Litere din cadrul Universității din Oradea organizează Simpozionul județean cu participare internațională cu tema Reflectarea valorilor în […]
14 noiembrie 2022

Engleza pas cu pas. Dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză

Au început înscrierile la cursul acreditat prin OMENCS 5670/18.12.2017 Engleza pas cu pas. Dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză. Cursul are 22 credite profesionale transferabile […]
 
Promovăm inovația și reforma in educatie, asigurând cadrul pentru dezvoltarea personală și profesională a personalului din învățământul preuniversitar.
 
 

Misiunea și Viziunea Casei Corpului Didactic a Județului Bihor

 

Misiunea

Casa Corpului Didactic a Județului Bihor promovează inovaţia şi reforma în educaţie, asigură cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei (OMECTS 5554 din 07.10.2011/art.7).

Viziunea

Casa Corpului Didactic a Județului Bihor este un centru activ de formare, resurse și consultanță pentru angajaţii din învăţământul preuniversitar bihorean, orientat spre inovație și expertiză profesională și spre integrare în spațiul european al învățării pe tot parcursul vieții.


Privacy Policy Settings