SIMPOZION JUDEȚEAN CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ

Engleza pas cu pas. Dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză
14 noiembrie 2022
Atestate – programe formare acreditate
20 martie 2023


Casa Corpului Didactic a Județului Bihor și Facultatea de Litere din cadrul Universității din Oradea organizează Simpozionul județean cu participare internațională cu tema Reflectarea valorilor în literatură, vineri, 24.03.2023, la sediul instituției, str. Mihai Eminescu, nr. 11, cu începere de la ora 13:00.
În vederea redactării lucrărilor Științifice vă trimitem următoarea tematică:


REFLECTAREA VALORILOR ÎN LITERATURĂ

 • Valori formative în literatura cărțile pentru copii;
 • Cultivarea promovarea valorilor prin literatură în școala contemporană;
 • Valori estetice, valori morale, valori personale, valori identitare;
 • Literatura – consilier în dezvoltarea armonioasă a personalității;
 • Criza valorilor în literatura contemporană — cauze, dimensiuni, soluții;
 • Literatura și nevoia de sens a adolescenților;
 • Atitudini axiologice în literatură;
 • Valorile în educația societății contemporane;
 • Rolul cadrului didactic în formarea orizontului valoric al elevilor copiilor;
 • Resurse didactice utilizate în sprijinul dobândirii valorilor;
 • Exemple de bune practici în promovarea valorilor în literatură în mediul școlar.


Bibliografie orientativă:

 • Cioban, Florin, Literatură pentru copii, Oradea, Editura Universității din Oradea, 2008;
 • Goia, Vistian, Literatura pentru copii și tineret, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2008;
 • Iorga, Nicolae, Istoria literaturii române§ti contemporane. Crearea formei (1867 — 1890), Bucure$i, Editura Minerva, 1968;
 • Laurian, Simona, Literatura pentru copii: valori estetice și educative, București, Editura Didactică Pedagogică, 2010;
 • Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române, Pitești, Editura Paralela 45, 2008;
 • Onojescu, Monica, Pamfil, Alina (coord.), Valori formative acronice și sincronice în literatura pentru copii și tineri, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2006;
 • Onojescu, Monica (coord.), Literatura și valorile, București, Editura Art Educațional, 2018;
 • Rotaru, Ion, O istorie a literaturii române, București, Editura Niculescu, 2001;
 • Simion, Eugen, Dicționarul general al literaturii române, București, Editura Academiei Române, 2005;
 • Ștefănescu, Alex, Istoria literaturii române contemporane (1941 — 2000), București, Editura Mașina de scris, 2005;
 • Zaciu, M., Papahagi, M., Sasu, A. (coord.), Dicționarul scriitorilor români, București, Editura Fundației Culturale Române, 1995.

Cerințe de tehnoredactare

 • Lucrările vor fi redactate în Word, Times New Roman, format A4, la 1 rând, cu margini egale de 2 cm, în limba română, engleză, maghiară, franceză sau germană vor avea 3 – 5 pagini.
 • Titlul va fi scris cu caractere de 14, Bold, centrat.
 • Conținutul lucrării: cu caractere Times New Roman, de 12, la 1 rând, text aliniat „justified”.
 • Cerințe minime de redactare: pentru aliniat se folosește tasta TAB; este obligatorie utilizarea diacriticelor; nu se folosește spațiu înainte de semnele de punctuație.
 • Datele de identificare ale autorilor lucrărilor se vor trece sub titlu, astfel: Profesor/educator/institutor etc., prenumele numele cadrului didactic, unitatea de învățământ, localitatea, cu caractere 12, Bold, aliniat „right” (la dreapta).
 • Bibliografia utilizată va fi menționată la finalul lucrării.

Atenționări

a. In cazul nerespectării cerințelor de editare redactare, nu garantăm publicarea materialului.
b. Condiția publicării lucrărilor este respectarea principiului originalității al calității.
c. Se admit lucrări cu cel mult 2 autori.
d. Responsabilitatea pentru continutul materialelor revine autorilor acestora.


Important

Lucrările se vor trimite pe adresa de e-mail contact@ccdbihor.ro, până la data de 20.03.2023.
Participarea cadrelor didactice este gratuită.
Pentru publicare se percepe taxa de 40 lei/lucrare, care se achită în contul R058TREZ07620E335000XXXX, TREZROBU, Trezoreria Oradea.
Participanții care doresc să susțină materialul în plen pot să-și pregătească un PPT de prezentare cu o durată de cel mult 7 min.
Diplome de participare se vor înmâna doar cadrelor didactice prezente la eveniment.


Vă așteptăm cu drag!

Privacy Policy Settings