Sesiune de comunicări științifice „Ingeniozitate în educația timpurie”

Graficul de desfășurare a activităților de pregătire în vederea susținerii examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2023
10 mai 2023
Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2023
20 iunie 2023

Casa Corpului Didactic a Județului Bihor în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Bihor și Biblioteca Județeană ”Gheorghe Șincai” Oradea, organizează sesiunea de comunicări științifice „Ingeniozitate în educația timpurie”, în data de 15 Iunie 2023, la sediul Bibliotecii Județene ”Gheorghe Șincai”. Sesiunea de comunicări științifice va cuprinde următoarele secțiuni:
SECȚIUNEA I- Valorificarea rezultatelor învățării și creșterea performanței școlare: metode și strategii inovatoare centrate pe elev, Identificarea şi analiza exemplelor de bună practică privind metodele și strategiile de evaluare; Utilizarea rezultatelor evaluării în eficientizarea actului didactic;
SECȚIUNEA II- Exemple de bune practici din cadrul programului național de educație pentru valori, Joc, respect și bucurie.
SECȚIUNEA III – Diseminare bune practici din cadrul Proiectului național ”Grădina de relaxare, liniște și învățare”.

Privacy Policy Settings