Publicarea volumului științific cu tema: Management general și strategic în educație

Întâlnire metodică bibliotecari şcolari
21 mai 2021
Program de formare acreditat Consiliere și orientare în mediul școlar.
31 august 2021

În atenția Doamnei/ Domnului Director și a cadrelor didactice interesate,

Editura Didactica Militans – Casa Corpului Didactic Oradea

anunță publicarea  volumului științific (cu număr ISBN)

cu tema:

Management general și strategic în educație

Cadrele didactice care doresc să publice lucrări științifice sunt rugate să le trimită pe adresa  sorina.comsa@ccdbihor.ro, până la data de 16 iulie 2021.

 Pentru publicare se percepe taxa de 50 lei/lucrare, care se achită online, în contul     RO58TREZ07620E335000XXXXTREZORERIA ORADEA.

 Vă rugăm să faceți dovada plății, scanând și atașând ordinul de plată la email.

Cerințe de tehnoredactare

 • Lucrările vor fi redactate în Word, Times New Roman, format A4, la 1 rând,

cu margini egale de 2 cm. Lucrarea va avea 3-5 pagini.

 • Titlul va fi scris cu caractere 14, Bold, aliniat „center”;

 • Conţinutul lucrării cu caractere Times New Roman, cu caractere de 12, la

1 rând, text aliniat „justified”;

 • Cerinţe minime de redactare: pentru aliniat se foloseşte tasta TAB; este

obligatorie utilizarea diacriticelor; nu se foloseşte spaţiu înainte de semnele de

punctuaţie;

 • Datele de identificare ale autorilor lucrărilor se vor trece sub titlu, astfel:

Profesor/ educator/ institutor etc., numele şi prenumele cadrului didactic, şcoala,

localitatea, cu caractere 12, Bold, aliniat „right” (la dreapta).

Notă

a. În cazul nerespectării cerințelor de editare și redactare, nu garantăm publicarea

materialului.

b. Condiția publicării lucrărilor este respectarea principiului originalității și al calității.

c. Nu se admit lucrări cu mai mult de 2 autori.

d. Responsabilitatea pentru conținutul materialelor revine autorilor acestora.

Vă așteptăm!

Pentru detalii suplimentare:

Prof. Sorina Comșa, metodist CCD Bihor, sorina.comsa@ccdbihor.ro, tel.

0770417190 (luni-joi, 12.00-14.00).

Privacy Policy Settings