Proiecte naţionale de prevenire a consumului de droguri, alcool şi tutun în mediul preşcolar şi şcolar 2021-2022

Întâlnire cu Responsabilii cu formarea continuă și dezvoltarea profesională
7 septembrie 2021
Selecția participanților la programele de formare PROF I, PROF II.
14 septembrie 2021

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG

CENTRUL REGIONAL DE PREVENIRE, EVALUARE ŞI CONSILIERE ANTIDROG ORADEA
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bihor

Având în vedere prevederile H.G. nr. 461 din 11.05.2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog, cu modificările şi completările ulterioare, Protocolului de colaborare încheiat între Agenţia Naţională Antidrog (nr. 4121454 din 13.07.2021) și Ministerul Educației (nr. 12732 din 02.07.2021), cu o durată de 4 ani și cele ale Planului de Acțiune pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul drogurilor 2021-2025, pentru anul şcolar 2021-2022, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bihor va desfăşura următoarele proiecte naţionale de prevenire a consumului de droguri, alcool şi tutun în mediul preşcolar şi şcolar, adaptate contextului de învăţământ și care corespund actelor normative menționate anterior:

 1. Proiectul naţional Mesajul meu Antidrog
  Obiectiv: Dezvoltarea unor atitudini şi practici de viaţă sănătoasă, precum şi promovarea modalităţilor sănătoase de petrecere a timpului liber, ca alternativă la consumul de droguri, în rândul elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal, în anul şcolar 2021-2022.
  Proiectul reprezintă un concurs naţional în cadrul căruia elevii îşi exprimă, într-o formă de comunicare artistică sau prin sport, opiniile şi atitudinile lor în legătură cu consumul de droguri.
  Pentru anul şcolar 2021-2022, proiectul se se va desfăşura pe următoarele secţiuni : film de scurt metraj , spot video, arte vizuale-grafică, pictură, fotografie, eseu și sport.
 2. Proiectul naţional „Cum să creştem sănătoşi”:
  Obiectiv: Promovarea unui stil de viaţă sănătoasă în rândul copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară mică (clasa pregătitoare), punând accent pe importanţa adoptării unui stil de viaţă sănătos (alimentaţie, igienă, mişcare), a comportamentelor sănătoase (fără fum de tigară, alcool şi medicamente fără prescripţie medicală) şi a modalităţilor adecvate de rezolvare a conflictelor fără violenţă şi de luare a deciziilor, în anul şcolar 2021-2022.
  Activităţile sunt concepute în concordanţă cu nivelul de dezvoltare socio-emoţională al copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară mică, astfel încât să fie atractive şi uşor de înţeles. Copii vor învăţa prin joc şi activităţi practice (desenat, decupat, scenete, etc.) care sunt comportamentele care îi ajută să se dezvolte sănătos şi cum să se ferească de comportamentele periculoase.
 3. Proiectul naţional „ABC-ul emoţiilor”
  Obiectiv: Dezvoltarea emoţională a elevilor din clasele I şi a II-a, în vederea neînceperii sau întârzierii debutului consumului de droguri, la nivel naţional, în anul şcolar 2021-2022.
  ,,ABC-UL EMOŢIILOR” este un proiect de formare şi consolidare a abilităţilor emoţionale cu rol de factori de protecţie în prevenirea consumului de droguri, punând accent pe conştientizarea de sine, abilităţile de comunicare asertivă, gestionarea emoţiilor negative, abilitatea de a face faţă presiunii grupului şi de adoptare a deciziilor pentru o dezvoltare sănătoasă.
  Proiectul se adresează copiilor din clasele I si a II-a şi se centrează pe 5 teme principale:
 4. Autocunoaştere /valorizare personală („Cine sunt eu?”);
 5. Exersarea modalităţilor adecvate de gestionare a emoţiilor negative („Gestionarea emoţiilor negative”);
 6. Abilităţi de comunicare asertivă şi de a face faţă presiunii grupului („Cum să spunem NU în situaţii dificile”);
 7. Adoptarea deciziilor corecte pentru o dezvoltare sănătoasă („Alegeri responsabile”);
 8. Importanţa relaţiilor interpersonale („Lumea mea”).
 9. Proiectul naţional „Necenzurat”
  Obiectiv: Formarea în rândul elevilor (12 – 14 ani) a unor abilităţi de viaţă, necesare luării unor decizii informate, corecte şi responsabile în legătură cu consumul de tutun, alcool şi droguri, la nivel naţional, în anul şcolar 2021-2022.
  ,,Necenzurat” este denumirea adaptată a proiectului ,,UNPLUGGED”, finanţat de Comisia Europeană- prin The European Drug Addiction Prevention (EU-DAP).
  Evaluarea proiectului la nivel european a arătat eficienţa acestuia în întârzierea vârstei de debut în consumul de droguri şi în reducerea consumului de alcool, tutun şi canabis în rândul grupului ţintă (12-14 ani).
  Principalele aspecte abordate în activităţile cu elevii sunt:
   îmbunătăţirea cunoştinţelor legate de factorii de risc şi de protecţie, concomitent cu construirea atitudinilor împotriva consumului;
   concentrarea asupra abilităţilor, credinţelor şi normelor interpersonale şi asupra informaţiilor realiste despre consumul de droguri;
   dezvoltarea abilităţilor intrapersonale, cum ar fi cele de coping, de rezolvare a problemelor, de luare a deciziilor şi de stabilire a obiectivelor.
 10. Proiectul naţional „Fred goes net”
  Obiectiv: Realizarea de intervenţii timpurii în rândul elevilor (14-19 ani), în scopul evitării transformării consumului experimental şi ocazional în consum regulat, în anul şcolar 2021-2022.
  Acest proiect a fost derulat şi evaluat cu succes în Germania între anii 2000-2004. În perioada 2007-2010, în cadrul unui proiect cu finanţare europeană, a fost pilotat de 9 ţări partenere: Austria, Belgia, Germania, Irlanda, Islanda, Letonia, Polonia, Slovenia şi România. Proiectul este introdus în baza de date cu exemple de bună practică din domeniul reducerii cererii de droguri din Uniunea Europeană-EDDRA.
  Începând cu anul 2011, Agenţia Naţională Antidrog a implementat acest proiect la nivel naţional prin intermediul CPECA. Intervenţia constă într-un interviu iniţial şi o intervenţie în grup de 8 ore (Cursul FRED).

Prin proiectul FRED GOES NET:
• creşte accesibilitatea tinerilor care se află la riscul de a deveni dependenţi de droguri la serviciile integrate de prevenire şi asistenţă;
• sunt iniţiate măsuri în vederea schimbării comportamentului acestui grup ţintă;
• sunt stabilite legături/reţele între instituţiile care lucrează cu tinerii şi cele din domeniul prevenirii şi asistenţei dependenţei de droguri;
• se sporeşte şansa intervenţiei timpurii şi rapide, evitându-se/diminuându-se astfel riscul condamnării, discriminării sau marginalizării tinerii cu risc de a deveni dependenţi;

 1. Proiectul naţional „Eu şi Copilul Meu”
  Obiectiv: Creşterea nivelului de sensibilizare şi responsabilizare a familiilor în vederea oferirii de modele pozitive copiilor, prin participarea la şedinţe de informare, educare şi conştientizare cu privire la efectele consumului de droguri, la nivel naţional, în anul şcolar 2021-2022.
  Prin intermediul acestui proiect ne propunem să consolidăm legăturile afective dintre membrii familiei (părinte-copil, părinte-părinte, copil-copil), dintre aceştia şi şcoală, aplicând sistematic metode fundamentate ştiinţific.
  Proiectul conţine nouă activităţi interactive cu părinţii, conţinând şi aplicaţii cu caracter ludic: Să facem cunoştinţă, Nevoile copilului meu, Ce fel de părinte sunt?, Cum comunicăm eficient cu copiii, Cum controlăm conflictele din familie, Cum stabilim reguli şi pedepse, Cum supraveghem anturajul copilului, Cum afectează familia consumul de tutun, alcool şi droguri şi Gala de absolvire.

Cadrele didactice doritoare ne pot contacta la adresa de mail : cpeca.bihor@ana.gov.ro și/sau la numărul de telefon 0259.414.515.

Sfaturile AGENŢIEI NAŢIONALE ANTIDROG
pentru cadrele didactice

 1. Stabiliţi un climat şcolar bazat pe apreciere şi securitate afectivă pentru a stimula creşterea stimei de sine, în rândul elevilor dvs.
 2. Promovaţi un stil de comunicare şi relaţionare deschis şi flexibil. Învăţaţi-i cum să ia decizii şi cum să facă faţă presiunii grupului.
 3. Stimulaţi implicarea elevilor în activităţi de petrecere sănătoasă a timpului liber (sport, artă, voluntariat etc.)
 4. Discutaţi despre comportamentul şi rezultatele elevului la şcoală, menținând permanent legătura cu părinții.
 5. Fiţi atenţi la schimbările de stare emoţională şi de comportament ale elevilor dvs.
 6. Fiţi conectat cu elevii dvs. şi aflaţi care sunt activităţile de interes ale acestora.
 7. Informaţi-vă cu privire la consumul de droguri.
 8. Vorbiţi cu elevii dvs. despre consumul de droguri (riscuri, exemple, păreri personale etc.)
 9. Dacă aveţi nevoie de sprijin despre cum să comunicaţi cu elevii pe tema consumului de droguri sau dacă acesta are probleme în acest sens, apelaţi cu încredere la specialiştii Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bihor sau accesaţi www.ana.gov.ro. Serviciile noastre sunt gratuite şi confidenţiale.

VĂ SUNTEM MEREU ALĂTURI ȘI VĂ DORIM MULT SUCCES ÎN NOUL AN ȘCOLAR!

Sfaturi de la AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG
pentru elevii de gimnaziu şi liceu

 1. COMUNICĂ! Orice problemă are o rezolvare! Chiar dacă tu nu o vezi, alții o pot identifica. Pentru asta trebuie să apelezi la ajutor, fie că e vorba de un prieten apropiat, un membru al familiei, un profesor în care ai încredere sau un specialist.
 2. IMPLICĂ-TE ÎN ACTIVITĂŢI CÂT MAI DIVERSE! Încearcă să-ți găsești hobby-uri, să te apuci de un sport, să faci voluntariat, să te plimbi, să faci fotografii, să asculți muzică, să faci cursuri de teatru, de dezvoltare personală, de autoapărare…orice te face să te abții de la tentații nesănătoase.
 3. AI GRIJĂ CU CINE TE ÎMPRIETENEŞTI! De multe ori, unii prieteni se dovedesc a nu fi exact cine credeai tu. De exemplu, au alţi prieteni care consumă droguri sau poate chiar ei își petrec timpul altfel decât credeai. Se poate întâmpla chiar să-ţi impună condiția să fumezi, să consumi alcool sau alte droguri ilegale pentru a intra într-un grup.
 4. EŞTI UNIC ŞI VALOROS AŞA CUM EŞTI, NU TREBUIE SĂ FACI COMPROMISURI CA SĂ FII ACCEPTAT ÎNTR-UN GRUP! Acceptând o țigară de la niște persoane pe care poate nici nu le cunoști prea bine, nu-ți va câștiga nici respectul lor și nici nu-ți va asigura un loc în acel grup.
 5. ÎNVAȚĂ SĂ SPUI NU, POLITICOS, DAR FERM! Probabil că uneori îţi este greu să refuzi pe cineva, fie pentru că nu vrei să superi, fie că vrei să să fii acceptat, fie din teama de alte consecinţe, însă nimic din toate acestea nu merită dacă îţi pui în pericol sănătatea.
 6. TUTUNUL, ALCOOLUL ŞI DROGURILE DAU DEPENDENŢĂ ŞI NU REZOLVĂ PROBLEMELE, CI LE AGRAVEAZĂ! Orice consum de substanţe psihoactive poate agrava vulnerabilităţile sau problemele psihice (depresie, anxietate, paranoia).
 7. DACĂ MERGI LA PETRECERI, ai grijă de băutura ta, nu bea din sticle desfăcute, nu lăsa necunoscuţii să îţi prepare sau să îţi aducă băutura.
 8. INFORMEAZĂ-TE CORECT! Dacă vrei să afli ceva despre droguri, cel mai potrivit ar fi să întrebi un specialist. Există persoane care au experiență în lucrul cu consumatorii de droguri și îți vor răspunde sincer, profesionist, la orice întrebare. Amintește-ți că orice traficant îți va spune orice pentru a-și vinde marfa. Asta se întâmplă inclusiv pe paginile de internet.
 9. Dacă apreciezi că ai întrebări legate de consumul de droguri, apelează cu încredere la noi. Te vom sfătui cum să procedezi. Accesează www.ana.gov.ro şi contactează Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bihor. Serviciile noastre sunt gratuite și confidențiale. MEREU ALĂTURI DE VOI, VĂ DORIM MULT SUCCES ÎN NOUL AN ȘCOLAR!

Privacy Policy Settings