Pregătirea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare în învățământ

Atestate – programe formare acreditate
20 martie 2023
Certificate programe formare
2 mai 2023

Casa Corpului Didactic a Județului Bihor lansează programul de formare Pregătirea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare în învățământ, curs avizat cu durata de 20 de ore, care se va desfășura online/blended-learning în perioada 24 aprilie 2023 – 31 mai 2023.
Cadrele didactice interesate se vor înscrie la curs completând Fișa de înscriere.
Perioada de înscriere: 22 martie – 6 aprilie 2023.
Cursanții vor fi contactați prin email înainte de începerea cursului de coordonatorul programului avizat: prof. metodist Demeter Ignac-Attila, tel. 0772156743.

Director,
prof. dr. Ștefănuț Alin-Serafim

Privacy Policy Settings