PROF


Casa Corpului Didactic Bihor anunță organizarea selecției participanților la programele de formare PROF I, PROF II, în cadrul proiectului POCU ”Profesionalizarea carierei didactice – PROF” POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, beneficiar Ministerul Educației, nr. contract de finanțare 32811/31.03.2021

Privacy Policy Settings