Organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic, precum și a celor de mentorat didactic în cadrul bazelor de practică pedagogică – BPP

Proiecte naţionale de prevenire a consumului de droguri, alcool şi tutun în mediul preşcolar şi şcolar 2022-2023
6 septembrie 2022
Cursuri de specializare pentru ocupația MEDIATOR ȘCOLAR
13 septembrie 2022

Referitor la organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic, precum și a celor de mentorat didactic în cadrul bazelor de practică pedagogică – BPP, organizate conform OMEC nr. 3654/2021 privind înființarea, organizarea și funcționarea bazelor de practică pedagogică și ale notei elaborate de Ministerul Educației nr. 22/POCU_I46587/2021 privind avizarea listei BPP – unități de învățământ preuniversitar care vor funcționa cu statut de consorții școlare pentru practica pedagogică și mentorat didactic, în contextul implementării proiectului necompetitiv sistemic-POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice-PROF, în care Ministerul Educației este beneficiar, vă comunicăm că, prin OME nr. 4800 din 26 august 2022, au fost aprobate următoarele programe școlare din categoria CDS, nivel liceal, aprobate la nivel național, care se aplică începând cu anul școlar 2022 – 2023, în condițiile precizate de OME nr. 4223/2022:

  • Educație digitală și abilități media;
  • Educația incluzivă și dezvoltarea gândirii critice;
  • Strategii metacognitive.

Privacy Policy Settings