Oferta de formare


Oferta de formare a Casei Corpului Didactic a Județului Bihor pentru anul școlar 2020-2021 a fost avizată prin Adresa nr. 959/DGÎP/15.02.2021 și este structurată pe trei categorii de programe de formare care se vor desfășura exclusiv online:

Programe acreditate, furnizate de CCD Bihor – se finalizează cu atestate însoțite de fișe de competențe, cu un număr de credite profesionale transferabile (CPT);
Programe avizate – se finalizează cu adeverințe eliberate de CCD Bihor, cu precizarea duratei și a temelor abordate;
Activități cultural-științifice (mese rotunde și dezbateri, sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane, seminarii) – se vor elibera adeverințe/diplome, în funcție de eveniment.

Privacy Policy Settings