Oferta de formare


Oferta de formare a Casei Corpului Didactic a Județului Bihor pentru anul școlar 2022-2023 a fost avizată prin Adresa nr. 32595/ME/DGMRURS/Direcția Formare Continuă/14.11.2022 și este structurată pe trei categorii de programe de formare care se vor desfășura exclusiv online:

Programe acreditate, furnizate de CCD Bihor – se finalizează cu atestate însoțite de fișe de competențe, cu un număr de credite profesionale transferabile (CPT);
Programe avizate – se finalizează cu adeverințe eliberate de CCD Bihor, cu precizarea duratei și a temelor abordate;
Activități cultural-științifice (mese rotunde și dezbateri, sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane, seminarii) – se vor elibera adeverințe/diplome, în funcție de eveniment.

Privacy Policy Settings