MANAGEMENT EDUCAȚIONAL, Ediție revizuită și adăugită, Ed. Trei, București, 2021

Sistare inscriere programe formare
13 martie 2021
Propunere de planificare a activităților de formare continuă – pregătirea didactică și pedagogică pentru susținerea Examenului National de Definitivare în Învățământ, sesiunea 2021.
22 aprilie 2021

Autor: Prof. univ.dr. FLORICA ORȚAN

Carte: MANAGEMENT EDUCAȚIONAL, Ediție revizuită și adăugită, Ed. Trei, București, 2021

Colecția EDUCAȚIE ȘI FORMARE

ISBN 978-606-40-0981-4

Recenzor: prof. Sorina Comșa, CCD Bihor

Prof. univ. dr. Florica Orțan este directorulDepartamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea din Oradea și cadru didactic de peste 20 de ani în mediul universitar unde susține cursuri de Pedagogie, Teoria și metodologia curriculumului, Teoria și metodologia evaluării, Managementul clasei de elevi și Managementul organizației școlare.Membru sau moderator a numeroase conferințe științifice, simpozioane și workshop-uri din țară și străinătate, manager de proiecte de cercetare și dezvoltare la nivel național sau internațional, Florica Orțan a publicat numeroase cărți dintre care amintim: Pedagogie, sinteze și structuri logice (2015), Universitatea și integrarea europeană – cercetare concretă. Studiu bilingv (2008), De la pedagogie la științele educației (2007), Dimensiuni europene în managementul formării cadrelor didactice (2006), Comunicarea interpersonală în mediile școlare (2005),  Educație civică – standarde curriculare și implicații pentru evaluare (2004).

Lucrarea ,,Management educațional”, publicată în 2021 la Editura Trei, reprezintă o sinteză a rezultatelor experienţei didactice, ştiinţifice și practice a autoarei, constituindu-se ca o sursă informativă valoroasă pentru studenți, masteranzi și doctoranzi în Științele educației şi pentru cadrele didactice care doresc  să-și perfecţioneze pregătirea psihopedagogică. Cartea are 475 de pagini, este o ediție revizuită și adăugită a volumului din 2003 şi este concepută ca un manual de management educațional care abordează probleme fundamentale precum: teorii manageriale contemporane, managerul școlar de azi, problematica deciziei care „se corelează cu conținutul capitolului VIII, Controlul, îndrumarea și evaluarea activității școlare” (Florica Orțan, Prefață). Perspectivei tradiționale de organizare și administrare a activității școlare i se adaugă perspectiva schimbării (capitolul XIII), iar capitolul XIV pune în discuție managementul informației. Capitolele XIV și XV abordează diverse aspecte sociale și psiho-sociale ale managementului clasei, importanța muncii în echipă, funcțiile profesorului, de lider și organizator. În ultimele capitole, XX – XXIII,  autoarea își propune să abordeze noi perspective și să pună în discuție probleme cu un grad mai ridicat de dificultate: managementul învățământului superior, managementul cercetării științifice universitare, managementul proiectelor educaționale, marketing educațional.

Noua apariție editorială a doamnei Florica Orțan este deosebit de utilă pentru profesorii care vor ajunge la conducerea instituțiilor școlare. La fel de folositoare este şi celor care deja se află în funcţii de conducere în şcoli. S-au schimbat foarte multe de când a apărut prima ediţie a lucrării despre managementul în educaţie, în 2003. Pregătirea pentru conducere în şcoli, licee şi facultăţi s-a modificat radical, atât în țara noastră, cât și în multe părţi ale lumii în această perioadă. În acest context, lucrarea de față este o lectură fundamentală pentru toţi cei interesaţi de felul în care se poate dezvolta managementul în educaţie.

Privacy Policy Settings