Legislație


Echivalarea, evaluarea, validarea și recunoașterea în credite profesionale transferabile a diverselor forme de organizare a formării continue se realizează de către o comisie stabilită la nivelul unității de învățământ, din care face parte un profesor metodist al Casei Corpului Didactic a Județului Bihor, cu respectarea normelor stabilite prin documentele legislative în vigoare:


Legea Educației Naționale nr.1/2011 , cu modificările și completările ulterioare;
Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile prin OMEC nr.5967/06.11.2020 .
Procedura nr.38591/03.10.2019 , privind echivalarea și acordarea unui număr de credite profesionale transferabile personalului didactic care a finalizat programe speciale.

Privacy Policy Settings