Înscrierea la programe de formare


Înscrierea la programele de formare continuă și activitățile cultural-științifice furnizate de Casa Corpului Didactic a Județului Bihor, se realizează astfel:

A. Înscrierea la programele de formare acreditate - se realizează prin completarea formularului online a programului de formare selectat de dvs.

După ce grupa este formată, coordonatorul programului va trimite un e-mail persoanelor înscrise pentru a confirma înscrierea, urmând ca fiecare cursant să trimită coordonatorului de program următoarele documente:


Adeverinţa de încadrare – se poate descărca sau vizualiza
Copie BI/CI
Copie după actul de studiu / actele de studii cu specializarea
Copie certificat de naştere
Copie act de schimbare a numelui (dacă este cazul).
Dovada plății (copie/scan document)
 

Modalități de plată a taxei de participare:

1.Prin ordin de plată în contul CCD Bihor, deschis la Trezoreria Oradea: cont bancar RO58TREZ07620E335000XXXX, cod fiscal 4784105 – pentru plăți individuale se vor preciza denumirea cursului și nume / prenume cursant.

Fișa cu datele pentru emiterea facturii fiscale (în cazul în care taxa de participare este plătită din bugetul unității de învățământ) – se poate descărca sau vizualiza


Notă: Informații privind apartenenţa la grupul-ţintă al programului de formare la care doriţi să vă înscrieţi, numărul de ore sau credite, precum şi taxele de curs se găsesc în descriptivele formularelor online.

B. Înscrierea la programele de formare avizate – se realizează accesând linkul corespunzător din această listă
C. Înscrierea la activitățile cultural-științifice – se va realiza înaintea demarării activităților.

Privacy Policy Settings