În atenţia bibliotecarului şcolar

În atenția catedrei de limbi moderne
8 octombrie 2021
În atenția bibliotecarilor şcolari, profesorilor documentarişti, cadrelor didactice şi didactice auxiliare cu atribuţii la nivelul bibliotecii şcolare
20 decembrie 2021

Joi, 28.10.2021, ora 14.00 va avea loc întâlnirea metodică a bibliotecarilor şcolari cu tema: „Contribuția bibliotecii școlare la activitățile culturale”.
La întâlnire vor participa bibliotecarii cu ½ normă şi cu normă întreagă din municipiul Oradea şi din judeţ.
Întâlnirea se va desfăşura online.
Pentru a participa la întâlnire, bibliotecarii școlari vor completa formularul disponibil pe https://forms.gle/aHurJR7u8MqYSeGD6, până la data de 27.10.2021, ora 12.00.
Ordinea de zi:

 1. ABC-ul întâlnirilor online.
 2. Contribuția bibliotecii şcolare la activităţile culturale – prezentare de materiale:
  a. Biblioteca şi pălăriile gânditoare – bibliotecar Tomescu Ileana, Şcoala Gimnazială „Miron Pompiliu”, Ştei;
  b. Convinge-mă să citesc – bibliotecar Lazar Cornelia, CSEI nr. 1, Oradea;
  c. Călătorie prin universul bibliotecii – bibliotecar Goron Roxana-Laura, Liceul Teoretic „Aurel Lazăr”, Oradea;
  d. Ora de lectură. Pomul cel darnic – bibliotecar, prof. Matica Ioana Carmen, Şcoala Gimnazială „Dacia”, Oradea.
 3. Aspecte privind desfăşurarea activităţii cultural-ştiinţifice Biblioteca şcolară – centru formativ pentru elevi, care se va desfăşura în aprilie 2022.
 4. Diverse.

Privacy Policy Settings