În atenția bibliotecarilor şcolari, profesorilor documentarişti, cadrelor didactice şi didactice auxiliare cu atribuţii la nivelul bibliotecii şcolare

În atenţia bibliotecarului şcolar
21 octombrie 2021
Eliberare atestate de formare continuă
10 ianuarie 2022

Vă aducem la cunoștință că, în perioada decembrie 2021 – ianuarie 2022, se fac înscrieri la următoarele cursuri avizate cuprinse în oferta de formare a Casei Corpului Didactic a Județului Bihor care se adresează bibliotecarilor şcolari, profesorilor documentarişti, cadrelor didactice şi didactice auxiliare cu atribuţii la nivelul bibliotecii şcolare:

 1. Utilizarea calculatorului în munca de documentare şi informare – curs gratuit. Necesitatea unui curs de utilizare a calculatorului în munca de documentare şi informare este impusă de cerinţele actuale a societăţii noastre, de transformările acesteia din ultimii ani. Utilitatea cursului va fi măsurabilă prin dobândirea de abilităţi în mânuirea calculatorului, de redactare a documentelor în Word şi Excel, de realizare a prezentărilor Power Point.
  Înscrierea se face accesând linkul: http://bit.ly/3vR10uC.
 2. Biblioteca şcolară – partener în educaţie – curs contra cost – 80 lei/cursant.
  Competențe vizate:
   cunoaşterea funcţiilor bibliotecii şcolare;
   familiarizarea cu sarcinile bibliotecii şi a bibliotecarului şcolar;
   înţelegerea importanţei colaborării bibliotecarului şcolar cu cadrele didactice;  cunoaşterea modului în care se realizează evidenţa publicaţiilor;  înţelegerea rolului de partener în educaţie al bibliotecii şcolare. Înscrierea se face accesând linkul: http://bit.ly/2ORRdUd.

Pentru detalii suplimentare: bibliotecar, prof. Trofin Mariana-Rodica, îndrumător metodic bibliotecari școlari, email: mariana.trofin@ccdbihor.ro, tel: 0731023038.

    Director,          Îndrumător metodic, 
Prof. Țigan Mioara       bibl. CCD Bihor, prof. Trofin Mariana 

Privacy Policy Settings