Casa Corpului Didactic a Județului Bihor

Misiune

Misiunea casei corpului didactic este de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar, în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei

Viziunea noastră

Viziunea noastră este de a asigura un spațiu deschis spre inovație și expertiză, locul spre care converg și dinspre care iradiază:


  • competența și aspirația la excelență;

  • imaginația și creativitatea în acțiune;

  • potențialul individual și eforturile realizărilor profesionale.


Casele Corpului Didactic sunt centre de resurse având drept scop formarea și dezvoltarea profesională și personală a angajaților sistemului de învățământ preuniversitar din România.

© 2020 - Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor