Forme de organizare a formării continue echivalate


A. Conform OMEC nr.5967/06.11.2020 , se echivalează în credite profesionale transferabile, următoarele forme de organizare a formării continue:

gradul didactic II – 90 CPT;
gradul didactic I – 90 CPT;
studii universitare de masterat în domeniul de specialitate sau în domeniul Științelor educației – 90 CPT;
studii universitare de doctorat în domeniul de specialitate sau în domeniul Științelor educației – 90 CPT;
program de conversie profesională în învățământ prin studii postuniversitare – 90 CPT;
o altă specializare care atestă obținerea de competențe de predare a unei alte discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licență. – 90 CPT;
curs postuniversitar didactic – 30/60 CPT.

B. Conform procedurii nr.38591/03.10.2019 , se echivalează în credite profesionale transferabile:

Programele speciale derulate în ultimii doi ani școlari anteriori celui în care se depune solicitarea;
Anexa 1;
Anexa 2;
Anexa 3;
Anexa 4;
Anexa 5;
Anexa 6;
Anexa 7;
Anexa 8.

Privacy Policy Settings