Eliberare atestate de formare continuă

În atenția bibliotecarilor şcolari, profesorilor documentarişti, cadrelor didactice şi didactice auxiliare cu atribuţii la nivelul bibliotecii şcolare
20 decembrie 2021
Programe de formare acreditate derulate de CCD Bihor, în semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022
11 ianuarie 2022

Prin prezenta, rugăm cadrele didactice care au participat la programe acreditate desfășurate de Casa Corpului Didactic a Județului Bihor în anul școlar 2020 – 2021, să își ridice atestatele de la sediul instituției, Compartimentul Bibliotecă, până la data de 15 martie 2022, după următorul program:
— Luni – Miercuri: între orele 14.00 – 16.00;
— Vineri: 11.00 – 13.00.
Menționăm că se eliberează atestatele pentru următoarele programe de formare acreditate:
• Educația în școala pentru toți – aprilie-iunie 2021;
• Strategiile comunicării la nivelul unității de învățământ – martie-iunie 2021;
• Engleza pas cu pas. Dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză – martie-iunie 2021;
• Management performant în instituțiile de învățământ preuniversitar – aprilie-iunie 2021.
Vă aducem la cunoștință că după data de 15 martie 2022 se va percepe taxă de ridicare în valoare de 50 lei, conform hotărârii CA al CCD Bihor din data de 15.10.2020.
Atestatele se pot ridica:
 personal, pe baza CI;
 pe baza unei împuterniciri simple, semnată de titular/titulari și însoțită de copia CI a acestuia/acestora, în acest caz fiind nevoie de o programare prealabilă utilizând datele de contact de mai jos.

Pentru detalii suplimentare:
 bibliotecar, prof. Trofin Mariana, mariana.trofin@ccdbihor.ro, tel. 0731023038.

Privacy Policy Settings