Procedura nr. 38591/03.10.2019, transmisă de către MEN, privind echivalarea și acordarea unui număr de credite profesionale transferabile personalului care a finalizat programe speciale

Program de formare acreditat Engleza pas cu pas. Dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză.
14 septembrie 2021
În atenţia bibliotecarului şcolar
7 octombrie 2021

Vă transmitem, prin prezenta adresă, informații privind modul în care se aplică procedura mai sus menționată la nivelul județului Bihor.
I. ASPECTE GENERALE
a. Evaluarea și echivalarea se realizează numai pentru programele de formare speciale (Erasmus+, programe de formare livrate prin British Council, programe de formare livrate prin Institutul Cervantes) derulate în ultimii doi ani școlari, anteriori celui în care se depune solicitarea.
b. Limita maximă a numărului de credite acordate este de 15 CPT/ program special.
c. În vederea echivalării, se vor analiza și evalua doar acele activități care contribuie la dezvoltarea competenței didactice și a competenței de management educațional și numai pentru acele programe care, pe același domeniu tematic, nu aveau corespondent un program furnizat de către CCD Bihor. Excepție fac activitățile derulate prin programe comunitare, în domeniul educației și formării profesionale coordonate de ANPCDEFP și cele derulate în baza protocoalelor încheiate de ME cu structuri organizatorice/ instituționale naționale sau internaționale.

II. ETAPE: Solicitarea evaluării și echivalării CPT obținute prin parcurgerea unor programe de formare speciale se face de către:
 cadrul didactic SAU;
 de către unitatea de învățământ, în situația în care aceasta a derulat, în calitate de beneficiar direct sau de partener, activități de formare în cadrul unui program special.
A. Solicitarea echivalării de către cadrul didactic

 1. Cadrul didactic depune, la unitatea de învățământ la care are norma de bază, un dosar cu următoarele documente:
  1.1. Documente personale
  a. Cerere (anexa nr.1)
  b. Adeverință eliberată de unitatea de învățământ la care cadrul didactic este încadrat la momentul solicitării, din care să reiasă funcția și specializarea (anexa nr. 2)
  c. Copie carte de identitate
  d. Copie/copii conform cu originalul document/documente justificative de schimbare a numelui, dacă este cazul
  e. Copie conform cu originalul document justificativ de participare la stagiul de formare (certificat europass/adeverință/diplomă/certificat de absolvire etc), cu precizarea perioadei și a duratei de desfășurare a activităților de formare în cadrul stagiului
  f. Declarație pe propria răspundere privind conformitatea și autenticitatea documentelor depuse în dosar (anexa nr. 3).

1.2. Documente specifice programului special
a. Copie/copii conform cu originalul document/documente privind aprobarea derulării activităților de formare – HG, acord bilateral, protocol de colaborare, contract de finanțare – ANPCDEFP/Erasmus +, acord comunitar, decizie de autorizare emisă de Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților etc.
b. Copie conform cu originalul temă activitate de formare și curricula activităților desfășurate în cadrul stagiului prezentate în limba română, indiferent de limba în care s-a desfășurat activitatea de formare, cu precizarea obiectivelor programului
c. Structura planului cadru și/sau copie conform cu originalul a calendarului de desfășurare a activităților, utilitatea și obiectivele, conținuturile și competențele formate cu precizarea, după caz, a modalității de evaluare a activităților de formare etc.
d. Copie conform cu originalul a raportului de activitate depus de solicitant la autoritatea/furnizorul care a coordonat respectivul program (dacă este cazul)
e. Copie conform cu originalul plan activități de diseminare și documente justificative pentru minim două activități de diseminare (dacă este cazul).

 1. Unitatea de învățământ
  a. Înregistrează cererea cadrului didactic, care are anexat dosarul.
  b. Directorul unității de învățământ repartizează cererea și dosarul responsabilului cu dezvoltarea profesională.
  c. Responsabilul cu dezvoltarea profesională și evoluția în cariera didactică din unitatea de învățământ verifică documentația conform fișei de verificare a solicitării de echivalare şi acordare a unui număr de credite profesionale transferabile (anexa nr. 4), iar dacă aceasta este completă, elaborează un raport de verificare a solicitării de echivalare şi acordare a unui număr de credite profesionale transferabile, pe care îl prezintă conducerii unității de învățământ, spre avizare în CA.
  d. Dacă documentația nu este completă, în termen de maximum 30 de zile calendaristice, de la data înregistrării cererii, se va notifica solicitantul în vederea completării dosarului.
  e. În situația necompletării dosarului de către solicitant, în termen de 30 zile calendaristice de la data transmiterii notificării, se va întocmi un raport de respingere a solicitării de echivalare şi acordare a unui număr de credite profesionale transferabile, iar solicitarea de echivalare şi acordare a unui număr de credite profesionale transferabile va fi clasată, cu avizul conducerii unității de învățământ. Unitatea de învățământ va înștiința în scris solicitantul.
  f. Unitatea de învățământ transmite la CCD:
   adresă de înaintare
   raportul de verificare a solicitării de echivalare şi acordare a unui număr de credite profesionale transferabile (anexa nr. 4) la care se anexează fișa de verificare (anexa nr. 5);
   avizul CA al unității de învățământ (doar pentru solicitările complete);
   cererea și dosarul cadrului didactic.
  g. Unitatea de învățământ preuniversitar gestionează documentele solicitanților privind echivalarea şi acordarea unui număr de credite profesionale transferabile, personalului didactic care a finalizat programe speciale, conform prevederilor legislației specifice domeniului educațional și a Legii arhivelor statului.

B. Solicitarea echivalării de către unitatea de învățământ

 1. Cadrul didactic depune la unitatea de învățământ un dosar cu următoarele documente personale:
  a. Cerere (anexa nr. 6)
  b. Adeverință eliberată de unitatea de învățământ preuniversitar la care cadrul didactic este încadrat la momentul solicitării, din care să reiasă funcția și specializarea (anexa nr. 2)
  c. Copie carte de identitate
  d. Copie/copii conform cu originalul document/documente justificative de schimbare a numelui, dacă este cazul
  e. Copie conform cu originalul document justificativ de participare la stagiul de formare (certificat europass/adeverință/diplomă/certificat de absolvire etc), cu precizarea perioadei și a duratei de desfășurare a activităților de formare în cadrul stagiului
  f. Declarație pe propria răspundere privind conformitatea și autenticitatea documentelor depuse în dosar (anexa 3).
 2. Unitatea de învățământ depune la sediul CCD Bihor, un dosar cu următoarele documente:
  2.1. Adresă de înaintare
  2.2. Opisul dosarului, cu specificarea documentelor depuse, pagini numerotate și asumate de unitatea școlară prin semnătură.
  2.3. Adresă solicitant unitate de învățământ (anexa nr. 7)
  2.4. Documentele depuse la unitate de către fiecare cadru didactic (enumerate la punctul 1)
  2.5. Documentele specifice programului special (un singur exemplar/ program, cu excepția documentului de la punctul 2.5.e, dacă este cazul)
  a. Copie/copii conform cu originalul document/documente privind aprobarea derulării activităților de formare – HG, acord bilateral, protocol de colaborare, contract de finanțare – ANPCDEFP/Erasmus +, acord comunitar, decizie de autorizare emisă de Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților etc.
  b. Copie conform cu originalul activitate de formare și curricula activităților desfășurate în cadrul stagiului prezentate în limba română, indiferent de limba în care s-a desfășurat activitatea de formare, cu precizarea obiectivelor programului
  c. Copie conform cu originalul structura planului cadru și/sau copie a calendarului de desfășurare a activităților, utilitatea și obiectivele, conținuturile și competențele formate cu precizarea, după caz, a modalității de evaluare a activităților de formare etc.
  d. Copie conform cu originalul a raportului de activitate depus de solicitant la autoritatea/furnizorul care a coordonat respectivul program (dacă este cazul)
  e. Copie conform cu originalul plan activități de diseminare și documente justificative pentru minim două activități de diseminare, pentru fiecare cadru didactic (dacă este cazul).
  2.6. Fișa de verificare (anexa nr. 8)
  2.7. Avizul CA al unității de învățământ
 3. Unitatea de învățământ transmite, după caz, completările la dosar solicitate de CCD la care a depus solicitarea, în maxim 30 de zile de la data transmiterii notificării de către aceasta.

Notă: Furnizorii care, în baza protocoalelor încheiate cu MEN, derulează activități de formare la care participă concomitent cadre didactice din mai multe județe depun solicitarea de echivalare și acordare de credite profesionale transferabile la casa corpului didactic din județul/Municipiul București în care s-a organizat activitatea de formare.

Pentru informații suplimentare:
 Luca Denisa, tel. 0771272189 (interval orar: Luni-Joi, 14.00-16.00), email denisa.luca@ccdbihor.ro
 Szabo Florina, tel. 0771149251 (interval orar: Luni-Joi, 14.00-16.00), email florina.szabo@ccdbihor.ro

Privacy Policy Settings