Cursuri de specializare pentru ocupația MEDIATOR ȘCOLAR

Organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic, precum și a celor de mentorat didactic în cadrul bazelor de practică pedagogică – BPP
6 septembrie 2022
Conferința internațională Burnout: prevenție, dimensiuni și perspective
20 septembrie 2022

Asociația Partida Romilor „Pro-Europa”, înmatriculată în Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților cu nr. 40/1849/17.03.2022, organizează cursuri de specializare pentru ocupația MEDIATOR ȘCOLAR, Cod N.C/COR:3340.3.1.
Durata stagiului de formare este de 1080 de ore, programa fiind structurată pe activități practice și teoretice: pentru pregătire teoretică – 360 de ore, pentru pregătire practică – 720 de ore, stagiu în urma căruia participanții vor putea explora tematica medierii școlare în profunzime, cu dobândirea cunoștințelor, abilităților și competențelor necesare îndeplinirii cu succes a rolului și sarcinilor aferente ocupației de mediator școlar.
Detalii suplimentare se pot obține de la furnizorul de formare profesională la numărul de telefon: 0213138540 și la emailul centruldeformare.aprpe@gmail.com

Privacy Policy Settings