CRED

 

Obiective CRED

facilitarea unei abordări curriculare unitare și coerente, centrate pe competențe, în rândul decidenților și partenerilor educaționali;
abilitarea curriculară a 55 000 de cadre didactice din învățământul primar și gimnazial;
promovarea unor abordări didactice centrate pe competențe, prin elaborarea și utilizarea de resurse educaționale deschise relevante pentru aplicarea la clasă a noului curriculum;
creșterea calității și relevanței activităților din instituțiile de învățământ preuniversitar cu populație vulnerabilă, în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii;
realizarea de cercetări și studii tematice privind aplicarea noului curriculum din perspectiva dezvoltării competențelor cheie și sprijinirea elevilor care aparțin grupurilor vulnerabile.
 

Privacy Policy Settings