CRED


Proiectul CRED”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”, cod SMIS 2014+:118327, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, s-a născut din necesitatea cunoașterii în profunzime a valențelor noului Curriculum național de către cadrele didactice care își desfășoară activitatea la nivel primar și gimnazial.APEL selectie grup tinta septembrie 2021
Anexe Apel selectie grup tinta septembrie 2021
Workshop iunie 2021
Selecție creatori de educație 2021
Anexe Apel selectie grup tinta mai 2021
APEL Selectie grup tinta mai 2021
 

Obiective CRED

facilitarea unei abordări curriculare unitare și coerente, centrate pe competențe, în rândul decidenților și partenerilor educaționali;
abilitarea curriculară a 55 000 de cadre didactice din învățământul primar și gimnazial;
promovarea unor abordări didactice centrate pe competențe, prin elaborarea și utilizarea de resurse educaționale deschise relevante pentru aplicarea la clasă a noului curriculum;
creșterea calității și relevanței activităților din instituțiile de învățământ preuniversitar cu populație vulnerabilă, în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii;
realizarea de cercetări și studii tematice privind aplicarea noului curriculum din perspectiva dezvoltării competențelor cheie și sprijinirea elevilor care aparțin grupurilor vulnerabile.
 

Privacy Policy Settings