CRED


Proiectul CRED”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”, cod SMIS 2014+:118327, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, s-a născut din necesitatea cunoașterii în profunzime a valențelor noului Curriculum național de către cadrele didactice care își desfășoară activitatea la nivel primar și gimnazial.Atelier CRED septembrie 2023
APEL selecție cadre didactice din învățământul primar și gimnazial, cu grad didactic II și certificat de formator
APEL selecție
Comunicat de presă
APEL selecție grup țintă SERIA 2 MANAGER
Anexe apel selectie selecție grup țintă SERIA 2 MANAGER
APEL selectie grup tinta RED, seria 2
Anexe apel selectie selecție grup țintă RED, seria 2
ANUNȚ eliberare atestate din seria 3 și seria 4
Comunicat de presă
APEL selecție cadre didactice care ocupă funcții de conducere
Anexe apel selectie cadre care ocupă funcții de conducere
Prelungire perioadă înscriere grup țintă mai 2022
Anexe apel selectie formatori RED
APEL selectie formatori RED
Anexe apel selectie grup țintă mai 2022
APEL selectie grup tinta mai 2022
Anexe apel selectie grup țintă RED
APEL selectie grup tinta RED
Atelierele CRED-Bune practici în educație
APEL selectie expert
Program eliberare adeverințe din sesiunea 7 primar și sesiunea 9 gimnaziu
Anexe apel selectie grup tinta ianuarie 2022
APEL selectie grup tinta ianuarie 2022
Eveniment „Resurse Educaționale Deschise pentru educație de calitate”
Apel selecție experți locali Bihor
APEL selectie grup tinta septembrie 2021
Anexe apel selectie grup tinta septembrie 2021
Workshop iunie 2021
Selecție creatori de educație 2021
Anexe apel selectie grup tinta mai 2021
APEL selectie grup tinta mai 2021
 

Obiective CRED

facilitarea unei abordări curriculare unitare și coerente, centrate pe competențe, în rândul decidenților și partenerilor educaționali;
abilitarea curriculară a 55 000 de cadre didactice din învățământul primar și gimnazial;
promovarea unor abordări didactice centrate pe competențe, prin elaborarea și utilizarea de resurse educaționale deschise relevante pentru aplicarea la clasă a noului curriculum;
creșterea calității și relevanței activităților din instituțiile de învățământ preuniversitar cu populație vulnerabilă, în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii;
realizarea de cercetări și studii tematice privind aplicarea noului curriculum din perspectiva dezvoltării competențelor cheie și sprijinirea elevilor care aparțin grupurilor vulnerabile.
 

Privacy Policy Settings