Certificate programe formare

Pregătirea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare în învățământ
21 martie 2023
Masa Rotundă intitulată Diseminarea activităților din cadrul Programului „Săptămâna verde”
9 mai 2023

Nr. 291 din 02.05.2023

În atenţia Doamnei/ Domnului Director
În atenţia cadrelor didactice

Prin prezenta, rugăm cadrele didactice care au participat la următoarele programe acreditat desfășurate în anul școlar 2022 – 2023:
 Engleza pas cu pas. Dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză. Nivel A2 – B1, 7 decembrie 2022 – 23 martie 2023;
 Strategiile comunicării la nivelul unității de învățământ, decembrie 2022-februarie 2023;
 Consiliere și orientare în mediul școlar, 13 decembrie 2022 – 17 martie 2023;

să îşi ridice certificatele de la sediul Casei Corpului Didactic a Județului Bihor, Compartimentul Bibliotecă, după cum urmează:
— Luni – Miercuri: 14.00 – 16.00;
— Vineri: 11.00 – 13.00.
Vă aducem la cunoştinţă că după data de 6 iunie 2023 se va percepe taxă de ridicare în valoare de 50 lei, conform hotărârii CA al CCD Bihor din data de 21.10.2022.
Certificatele se pot ridica:

  • personal, pe baza CI;
  • pe baza unei împuterniciri simple, semnată de titular/titulari şi însoţită de copia CI a acestuia/acestora, în acest caz fiind nevoie de o programare prealabilă utilizând datele de contact de mai jos.

Pentru detalii suplimentare:

  • bibliotecar, prof. Trofin Mariana, mariana.trofin@ccdbihor.ro, tel. 0731023038.

Director,
prof. dr. Ștefănuț Alin-Serafim

Privacy Policy Settings