Certificate programe formare

Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2023
20 iunie 2023
Ziua Educației Bihorene
18 septembrie 2023

Nr. 620 din 11.09.2023

În atenţia Doamnei/ Domnului Director
În atenţia cadrelor didactice

Prin prezenta, rugăm cadrele didactice care au participat la următoarele programe acreditate:
 Abilitarea curriculară pentru educație timpurie, 04.05.2023 – 20.06.2023;
 Consiliere și orientare în mediul școlar, 10.05.2023 – 28.06.2023;
 Educația în școala pentru toți, 09.05.2023 – 26.06.2023;
 Strategiile comunicării la nivelul unității de învățământ, 24.04.2023 – 31.05.2023.

să își ridice certificatele de la sediul Casei Corpului Didactic a Județului Bihor, Compartimentul Bibliotecă, după cum urmează:
— Luni – Miercuri: 14.00 – 16.00;
— Vineri: 11.00 – 13.00.
Vă aducem la cunoștinţă că după data de 12 octombrie 2023 se va percepe taxă de ridicare în valoare de 50 lei, conform hotărârii CA al CCD Bihor din data de 21.10.2022.
Certificatele se pot ridica:

  • personal, pe baza CI;
  • pe baza unei împuterniciri simple, semnată de titular/titulari şi însoţită de copia CI a acestuia/acestora, în acest caz fiind nevoie de o programare prealabilă utilizând datele de contact de mai jos.

Pentru detalii suplimentare:

  • bibliotecar, prof. Trofin Mariana, mariana.trofin@ccdbihor.ro, tel. 0731023038.

Director,
Prof. dr. Ștefănuț Alin-Serafim

Privacy Policy Settings