Atestate – programe formare acreditate

SIMPOZION JUDEȚEAN CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ
1 martie 2023
Pregătirea cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare în învățământ
21 martie 2023

Rugăm cadrele didactice care au participat la următoarele programe acreditat desfășurate în anul școlar 2021 – 2022:
 Consiliere și orientare în mediul școlar, octombrie 2021 – ianuarie 2022,   martie – mai 2022;
 Strategiile comunicării la nivelul unității de învățământ, octombrie 2021 – ianuarie 2022, martie 2022 – iunie 2022;
 Engleza pas cu pas. Dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză, noiembrie 2021 – martie 2022, martie 2022 – iunie 2022;
 Educația în școala pentru toți, martie – iunie 2022;
 Management performant în instituțiile de învățământ preuniversitar, martie 2022 – iunie 2022.

să îşi ridice atestatele de la sediul Casei Corpului Didactic a Județului Bihor, Compartimentul Bibliotecă, după cum urmează:
— Luni – Miercuri: 14.00 – 16.00;
— Vineri: 11.00 – 13.00.
Vă aducem la cunoştinţă că după data de 20 mai 2023 se va percepe taxă de ridicare în valoare de 50 lei, conform hotărârii CA al CCD Bihor din data de 21.10.2022.
Atestatele se pot ridica:

  • personal, pe baza CI;
  • pe baza unei împuterniciri simple, semnată de titular/titulari şi însoţită de copia CI a acestuia/acestora, în acest caz fiind nevoie de o programare prealabilă utilizând datele de contact de mai jos.

Pentru detalii suplimentare:

  • bibliotecar, prof. Trofin Mariana, mariana.trofin@ccdbihor.ro, tel. 0731023038.

Director,
prof. dr. Ștefănuț Alin-Serafim

Privacy Policy Settings