Analiza nevoilor de formare


Oferta de formare propusă de Casa Corpului Didactic a Județului Bihor are la bază principiile, normele și valorile promovate de Ministerul Educației și Cercetării, în vederea creșterii calității actului educațional, fiind, în același timp, orientată de strategia IȘJ Bihor și de interesele profesionale ale personalului didactic și didactic auxiliar din județul nostru, precum și de nevoile organizaționale ale instituțiilor de învățământ preuniversitar.


La baza elaborării ei se află studiul privind analiza nevoii de formare, bazat pe rapoartele și recomandările din cadrul inspecțiilor realizate de inspectorii și metodiștii IȘJ Bihor, pe rapoartele de monitorizare a impactului activităților de formare întocmite de profesorii metodiști CCD Bihor, precum și pe rezultatele furnizate de chestionarele de investigare a nevoii de formare adresate cadrelor didactice, directorilor și directorilor adjuncți ai școlilor din județ, respectiv inspectorilor și metodiștilor IȘJ Bihor.

Privacy Policy Settings